Engelsk

Forløbstider for hjertepakker: fortsat arbejde på forbedringer i 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med den nationale monitorering af hjertepakkerne for 2. kvartal 2014 konstatere, at regionerne er i gang med at optimere registreringen og udnyttelsen af hjertepakkerne, men at der fortsat er regionale forskelle at arbejde med.

12 SEP 2014

Sundhedsstyrelsen kan i forbindelse med den nationale monitorering af hjertepakkerne for 2. kvartal 2014 konstatere, at regionerne er i gang med at optimere registreringen og udnyttelsen af hjertepakkerne, men at der fortsat er regionale forskelle at arbejde med.

Forskelle i regionernes registreringspraksis

Sundhedsstyrelsen finder det tilfredsstillende, at en del forløb gennemføres inden for standardforløbstiden, men kan også konstatere, at der er pakkeforløb, hvor andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstiden er lav.

Antallet af registreringer varierer dog både fra pakke til pakke og på tværs af regionerne, også set i forhold til befolkningsunderlag. Dette tyder på, at der er forskel på registreringspraksis og graden af implementering i regionerne.

Sundhedsstyrelsen har fokus på at sikre, at der bliver en bedre registreringspraksis og en bedre udnyttelse af hjertepakkerne. Sundhedsstyrelsen har fulgt regionernes arbejde på området i 2014 og kan konstatere, at der er iværksat initiativer i alle regioner, og at der arbejdes målrettet med at håndtere udfordringerne, både kapacitets- og registreringsmæssigt.

Sundhedsstyrelsen vil desuden drøfte behovet for at sikre bedre registreringspraksis og bedre udnyttelse af hjertepakkerne med regionerne på det førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Monitorering på pakkeforløb

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse igangsatte i januar 2012 et arbejde for at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Opgørelsen tager udgangspunkt i de standardforløbstider, der er opstillet som faglige rettesnore for de enkelte pakkeforløb. Konkrete forhold som for eksempel anden betydende sygdom (komorbiditet) kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Derfor kan det ikke forventes, at alle patienter i alle pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Monitoreringen gør det muligt at sammenligne mellem de enkelte pakkeforløb på hjerteområdet og de enkelte regioners indsats

Link

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014