xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bevillingsopgaven på alkoholområdet

En vigtig del af metoden Ansvarlig udskænkning er samarbejdet om bevillingsopgaven og opgaven med lejlighedstilladelser. Relevante aktører er her kommunen, politiet, bevillingshavere og uddannelsesinstitutioner, men mange andre aktører som foreninger, sportshaller mv. kan være relevante at inddrage, afhængigt af de lokale forhold.

Alkoholbevillinger og lejlighedstilladelser er reguleret af restaurationsloven. Ifølge restaurationsloven er det kommunalbestyrelsen, der – i samarbejde med politiet – udsteder og fornyer alkoholbevillinger og regulerer vilkårene for dem. Politiet har ansvar for at udstede lejlighedstilladelser, dvs. tilladelser til enkeltstående arrangementer, hvor der udskænkes alkohol. Det kan fx være festivaler.

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at varetage denne myndighedsopgave. Bevillingsnævnet kan bestå af en repræsentant for politiet, et sagkyndigt medlem med økonomisk indsigt og op til seks øvrige medlemmer.

Metoden Ansvarlig udskænkning lægger op til, at bevillingsopgaven organisatorisk løses i et bredere samarbejdsforum, der etableres som del af arbejdet med metoden, eller i et bevillingsnævn. Hvis bevillingsopgaven løses i et bevillingsnævn, er det væsentligt, at formanden for bevillingsnævnet er repræsenteret i det bredere samarbejdsforum for at sikre, at der tages hensyn til de aftaler der indgås og det arbejde der udføres i samarbejdsforummet.

Læs mere

Etablering af et samarbejdsforum

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Vejledning om restaurationsloven

Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Opdateret 20 MAJ 2021