xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Generelle råd til at forebygge smitte

Det bedste, du kan gøre for at forebygge smitte, er at følge vores generelle råd om smitteforebyggelse og tænke dem ind i alt, hvad du foretager dig.

Sundhedsstyrelsens generelle råd til at forebygge smitte

1. Bliv hjemme, hvis du er syg

Det anbefales som et generelt råd at blive hjemme, når man er syg med symptomer på smitsom sygdom, indtil man er rask. Derved kan man undgå, at andre i omgangskredsen smittes med både covid-19 og andre smitsomme sygdomme, fx influenza.

At blive hjemme indebærer i denne forbindelse, at man undgår tæt og langvarig kontakt med andre og således ikke møder på arbejde, fritidsaktiviteter eller sociale arrangementer, og at børn ikke møder i skole, dagtilbud mv. Det indebærer særligt, at man ikke er sammen med ældre og kronisk syge, der er mere modtagelige for smitsomme sygdomme. Man behøver ikke at isolere sig fuldstændig i sit hjem.

Der er ikke grund til at blive testet for covid-19, med mindre, at du har symptomer og er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19 eller en læge finder det nødvendigt. Det kan fx være, hvis du er 65 år eller ældre eller er gravid, afhængigt af om du har kroniske sygdomme eller tilstande og om du er vaccineret eller er vaccineret for over 6 måneder siden. 

Hvis du er i øget risiko og føler dig syg, og du kan være i øget risiko, anbefales du at få taget en PCR-test eller selvtest. Hvis du tester positiv, anbefales du at kontakte din egen læge hurtigst muligt, da det er din læge, der vurderer, om du kan få behandling mod covid-19. 

Læs mere om, hvordan du anbefales at forholde dig ved symptomer på covid-19:

Hvis du får symptomer på covid-19

Læs mere om, hvordan du anbefales at forholde dig, hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19:

Covid-19: Personer i øget risiko

Læs mere om tidlig behandling af covid-19:

Covid-19 tabletbehandling

Læs mere om anbefalinger for test:

Hvornår anbefales test for covid-19?

2. Luft ud og skab gennemtræk

Udluftning forebygger dråbesmitte indendørs. 

Når en smittet person fx hoster eller nyser, vil de større dråber med virus falde til jorden, men nogle af de mindste dråber vil blive hængende i luften i længere tid. Derfor er der generelt større risiko for smitte indendørs, og når mange mennesker er sammen i lang tid i små lokaler og med dårlig ventilation. Ved at lufte ud gennem vinduer og døre, eller ved brug af et ventilationssystem, bliver der færre dråber i luften med virus, og det forebygger smittespredning. 

Du lufter effektivt ud i dit hjem ved at: 

  • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
  • Skabe gennemtræk i 5min. mindst 2 gange om dagen. 
  • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
  • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

Kort tids gennemtræk påvirker kun temperaturen i rummet kortvarigt og øger ikke energiforbruget.

3. Vask dine hænder eller brug håndsprit

God håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hænder og ansigt.

Følgende anbefales for at forebygge smitte ved hjælp af håndhygiejne:

  • Vask altid hænder, når de er synligt snavsede / fugtige, efter toiletbesøg, efter at have rørt ved andres udskillelser (fx bleskift) og før og efter håndtering af madvarer.
  • Håndvask udføres med vand og sæbe i en samlet tid på ca. 1 minut.
  • Rør kun ved ansigtet med rene hænder og vask eller desinficer hænderne, fx med håndsprit, efter berøring med ansigtet.
  • Host eller nys i papirlommetørklæde eller ærme, og vask eller desinficer hænder bagefter.
  • Ved host eller nys i hænder, så vask eller desinficer hænder straks bagefter.
  • Ved hånddesinfektion anbefales et alkoholbaseret (70-85% vol./vol.) middel tilsat glycerol (1-3%). Der kan anvendes andre typer af håndesinfektion, men det anbefales, at det har en tilsvarende dokumenteret effekt.

Husk også at hjælpe børn med den gode håndhygiejne. Hånddesinfektion anbefales som udgangspunkt ikke til børn, men kan anvendes med assistance fra en voksen. Produkter til hånddesinfektion skal opbevares utilgængeligt for børn for at forhindre indtagelse.

Find mere information om god håndhygiejne: 

Rene hænder (spørgsmål og svar, film mm.)

4. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Risikoen for kontaktsmitte er størst fra overflader, som mange andre rører ved, fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter osv.

Rengør sådanne ”kontaktpunkter” ofte og grundigt med almindelige rengøringsmidler. 

Læs mere om rengøring

5. Host eller nys i ærmet

Ny coronavirus smitter hovedsageligt gennem dråbesmitte, som kan blive spredt i luften gennem fx host og nys. Host og nys i ærmet forebygger smitte gennem dråber i luften. Samtidig undgår man at overføre virus til sine hænder, som derfra kan overføres til andre mennesker enten direkte eller via overflader og kontaktpunkter. Hvis man alligevel hoster eller nyser i hænderne, anbefales det at hænderne vaskes eller desinficeres straks bagefter.

Opdateret 24 NOV 2023