xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Webinar: Hvordan kan du gøre din by mere brugbar for seniorer?

Sundhedsstyrelsen afholdt et webinar om brugbare byer for seniorer. Webinaret var til for at inspirere kommunale forvaltninger, organisationer, rådgivere og andre, der arbejder med og har ansvar for vores byer og byrum.

På webinaret blev Sundhedsstyrelsens nye idékatalog og værktøjskasse præsenteret, som er udarbejdet med midler afsat i satspuljeaftalen for 2019-2022.

Idékataloget indeholder gode eksempler på, hvad der gør en by brugbar for seniorer – uanset om det er en landsby, provinsby, forstand eller storby. Idékataloget bygger på en analyse af seniorers behov og brug af deres by. Værktøjskassen kan bruges når man planlægger at involvere seniorerne.

Der var oplæg med et konkret eksempel på et brugbart byrum og en afsluttende debat mellem direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester og stadsarkitekt i Gladsaxe Kommune, Tina Saaby.

Målet var at du som deltager på webinaret blev inspireret til at bruge Sundhedsstyrelsens nye idékatalog og værktøjskasse til at udvikle byer og byrum, som seniorer har lyst til at komme ud i, bruge og være aktive i. Idékataloget og værktøjskassen kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi har også udarbejdet en folder, som kan downloades og en animationsfilm, som kan ses på vores hjemmeside.

Gå til webinar (29. april 2021, kl. 12.30-15)

Program

  • Velkomst v. Mads Biering la Cour, enhedschef i Enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen
  • Social- og ældreminister Astrid Krag
  • Præsentation af idékatalog og værktøjskasse Brugbare byer for Seniorer v. konsulent Katinka Hauxner
  • Et eksempel på brugbar byrum for seniorer – Aldersvenlig områdefornyelse i Damme Askeby på Møn v. arkitekterne Dominique & Serena
  • Hvordan skaber vi brugbare byer for forskellige seniorer? Debat mellem direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester og stadsarkitekt i Gladsaxe kommune, Tina Saaby.
  • Afslutning v. Mads Biering la Cour, enhedschef i Enhed for ældre og demens, Sundhedsstyrelsen

Se Program: Brugbare byer for seniorer

Se videooptagelser fra webinaret

1. Mads velkomst og social- og ældreministerens indledning af webinaret.

 

2. Oplæg ved bystrategisk rådgiver Katinka Hauxner – præsentation af to publikationer (idékatalog og værktøjskasse).


3. Oplæg ved arkitekt Kristian Ly Serena (dominique + serena) – konkret ex på brugbar byrum for seniorer i Damme Askeby på Møn.


4. Debat mellem Direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester og byarkitekt i Gladsaxe Kommune, Tina Saaby – hvordan skaber vi brugbare byer for seniorer?


5. Gense det fulde webinar