xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference: Den nationale sundhedsprofil

Tirsdag den 6. marts 2018 afholdte Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner en konference i anledning af nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017.

Konferencen blev afholdt i DGI byen, København fra kl. 10.00-15.20. 

På konferencen blev nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 lanceret. Herudover var der være fokus på de fremtidige perspektiver for Den Nationale Sundhedsprofil og på, hvordan man kan arbejde på nye måder med at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Den Nationale Sundhedsprofil

Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år har i 2017 modtaget et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Undersøgelsen samler svar ind om sundhed lige fra madvaner og alkohol til trivsel.

Viden fra undersøgelsen bruges i arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og giver samtidig et unikt indblik i, hvordan det går med danskernes trivsel, sundhed og sygdom både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner. Det er tredje gang, den nationale undersøgelse gennemføres, og den viser derfor danskernes sundhed fra 2010 til 2017. Udviklingen over tid giver et godt billede af, hvor det er vigtigt at sætte ind netop nu.

De fem regioner, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet står bag undersøgelsen.

Se Den Nationale Sundhedsprofil 2017

Målgruppe for konferencen

Målgruppen for konferencen var politikere, ledere og medarbejdere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

 

Registrering og morgenmad: 9.15 - 10.00

 

Velkomst: 10.00 - 10.15

v/ Jette Jul Bruun, enhedschef for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen

 

 

 

Åbningstale: 10.15 - 10.30

v/ Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg

 

 

 

Danskernes Sundhed 2017 - nye tal og udvikling: 10.30 - 11.20

v/ Anne Illemann Christensen, seniorrådgiver, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Oplæg

 

 

 

 

Sundhedsprofildata i et kommunalt, regionalt og nationalt perspektiv: 11.20 - 12.00

Paneldebat:

  • Christian Harsløf, direktør, Roskilde Kommune
  • Jean Hald Jensen, enhedschef, Region Hovedstaden
  • Finn Breinholt, programleder, Region Midtjylland
  • Rasmus Baagland, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen
 

 

 

Frokost: 12.00 - 13.00

 

Parallelsessioner: 13.00 - 14.00

Session 1: Tobaksforebyggelse i kommuner og regioner

Udvalgte data om rygning og rygestop. Der blev stillet skarpt på kommuner og regioners muligheder for at bidrage til en røgfri fremtid ved præsentation af effektfulde tiltag til tobaksforebyggelse.

Centrale tal fra Sundhedsprofilen
Cathrine Juel Lau, ph.d., seniorforsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden, Oplæg

Tobaksforebyggelse – hvad virker og hvad kan kommuner og regioner gøre?
Marianne Viskum, Tobaksgruppen i Sund By Netværket, Århus Kommune, Oplæg

Røgfri skoletid
Københavns Kommune, Oplæg

Samarbejde om henvisning til rygestop
Gunna Andersen, konsulent for det tværsektorielle arbejde, Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland, Oplæg

Session 2: Mental sundhed fra forskellige vinkler

Sessionen belyste danskernes mentale sundhed fra forskellige vinkler. Hvordan måles mental sundhed i regionernes sundhedsprofiler? Hvordan fordeler mental sundhed sig blandt forskellige befolkningsgrupper? Hvilke sammenhænge er der mellem mental sundhed og andre indikatorer for trivsel, sundhed og sygdom?

Mental sundhed – hvad måler vi?
Mille Kathrine Pedersen, fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen, Oplæg

Regionale data om danskernes mentale sundhed
Bodil Helbech Hansen, specialkonsulent, Region Sjælland, og Mathias Lasgaard, lektor, Region Midtjylland, Oplæg

Session 3: Forebyggelse målrettet borgere med kroniske sygdomme

Sessionen fokuserede på, hvordan data om sundhedsadfærd hos borgere med kroniske sygdomme kan gøre en forskel i regionernes arbejde med forebyggelse og henvisning til kommunale tilbud.

Patientrettet forebyggelse i et policy-perspektiv 
Helene Skude Jensen, seniorkonsulent, Danske Regioner, Oplæg

Sundhedsvaner blandt borgere med kroniske sygdomme
Marie Hauge Pedersen, projektleder, Region Midtjylland, Oplæg

Erfaringer med systematisk forebyggelse på sygehusene
Anne Dalhoff Pedersen, chefkonsulent, Region Sjælland, Oplæg

 

Pause: 14.00 - 14.20

 

Nye tal for social ulighed i sundhed: 14.20 - 14.35

v/ Anne Illemann Christensen, seniorrådgiver, ph.d., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Oplæg

 

 

 

Hvordan kan vi arbejde på nye måder med at løfte den sociale ulighed i sundhed?: 14.35 - 15.15

Paneldebat

  • Bjarne Ibsen, professor og centerleder, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.
  • Paul Bloch, MSc, DPH, ph.d., seniorforsker, Steno Diabetes Center
  • Kristine Binzer, lægefagligkonsulent i ’Broen til bedre sundhed

 

 

Afslutning: 15-15 - 15.20

v/ Jette Jul Bruun, enhedschef for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen