xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Revision af specialeplanen

Specialeplanen er senest revideret i 2017, og den gældende specialeplan trådte i kraft den 1. juni 2017. Her kan du læse om arbejdet med den seneste revision. 

Revisionen af specialeplanen, der ledte op til udgivelsen af den gældende specialeplan i 2017, strakte sig over tre år, startende i marts 2014 og afsluttet med offentliggørelse af den reviderede specialeplan i marts 2017, der trådte i kraft juni 2017.

Ansøgnings- og vurderingsproces

I perioden maj-oktober 2014 afholdt Sundhedsstyrelsen møder med 36 specialearbejdsgrupper med henblik på at få faglig rådgivning omkring, hvad der burde ændres fra den gældende til den kommende specialeplan. I disse arbejdsgrupper gennemgik Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regioner og faglige miljøer således specialevejledningerne for 35 lægefaglige specialer og et tandlægefagligt speciale.

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2015 36 reviderede specialevejledninger, og fra 1. juni 2015 til 15. januar 2016 havde regionerne og de private sygehuse og klinikker mulighed for at ansøge om varetagelse af specialfunktionerne. Ved fristens udløb havde Sundhedsstyrelsen modtaget ca. 5.000 enkeltansøgninger til de i alt 1.003 specialfunktioner.

I september 2016 modtog landets regioner og private sygehuse og klinikker svar på deres ansøgninger om at varetage specialfunktioner i den nye specialeplan. Herefter havde ansøgerne mulighed for at gøre indsigelser indtil oktober 2016. Sundhedsstyrelsen afsluttede derefter i dialog med ansøgerne sagsbehandlingen med efterfølgende offentliggørelse af den reviderede specialeplan 2017.

Rapport: Specialeplanlægning - begreber, principper og krav (2015)

Opdateret 02 SEP 2019