xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Træningsguide for mennesker med demens

Træningsguiden giver inspiration til fysisk aktivitet i fem kendte hverdagsmiljøer. Aktiviteterne er for mennesker med demens i både let, middel og svær grad. 

Klik på et af de fem miljøer nedenfor og se forslag til øvelser samt gode råd.

       

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet og træning kan betyde, at mennesker med demens vedligeholder eller forbedrer deres evne til at klare dagligdags aktiviteter. Fysisk aktivitet kan også bidrage til at opfylde basale psykologiske behov hos alle mennesker. I guiden kan du læse, hvorfor fysisk aktivitet er vigtig.

Læs mere

Kommunikation
Mennesker med demens kan have svært ved at udtrykke sig. Kommunikation kan derfor være en udfordring, både i forbindelse med afdækning af behov og motivation og i forbindelse med planlægning og udførelse af konkrete fysiske aktiviteter. I guiden finder du viden og generelle råd om kommunikation og demens.

Læs mere

Funktionsevne
Den enkelte borgers funktionsevne har stor betydning for planlægning og udførelse af fysisk aktivitet. Funktionsevnen udgør et menneskes samlede evne til at udføre fysiske, psykiske og sociale aktiviteter. Funktionsevnen kan være svækket på grund af sygdom eller aldring.

Læs mere

Vidensgrundlag
”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” er baseret på nyeste viden om træning og demens samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fysisk aktivitet.

Læs mere 

Baggrund, formål og udvikling af guiden 

”Guide til fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens” er udviklet som led i National Demenshandlingsplan 2025 som en hjælp til kommuner, frivillige, pårørende, trænere i foreninger og andre, som understøtter borgere med demens i at blive og ikke mindst vedblive med at være fysisk aktive. 

Træningsguiden er udviklet til Sundhedsstyrelsen af konsulenthuset PLUSS, Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) på Københavns Universitet.

Opdateret 04 NOV 2019