xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tobaksindsatser og –prævalenser i England, Frankrig, Holland, Norge og Sverige siden 2010

Rapporten præsenterer et overblik over lovgivning og initiativer på tobaks-og nikotinområdet i fem land og viser de tilhørende prævalenser for en række produkter siden 2010.

18 MAR 2022

Danmark har for mere end 15 år siden tiltrådt WHO’s rammekonvention for tobakskontrol. Det betyder, at Danmark har forpligtet sig til at arbejde med de mest effektive redskaber inden for tobakskontrol. Rammekonventionen danner grundlag for Sundhedsstyrelsens arbejde med at forebygge brugen af tobaks- og nikotinprodukter.

De inkluderede lande er udvalgt, da de på forskellig vis har igangsat indsatser og tiltag mod tobaks-og nikotinprodukter siden 2010. Landene har arbejdet med tiltag, selvom de i udgangspunktet havde forskellige prævalenser for tobaks-og nikotinprodukter. Rapporten er baseret på offentligt tilgængelig viden, og data er indhentet af lokale juridiske eksperter og er foretaget separat for hvert land.

Rapporten er udarbejdet af Incentive for Sundhedsstyrelsen og er et led i forebyggelses- og kontrolarbejdet på tobaks- og nikotinområdet.