xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Evaluering af Sundhedsstyrelsens borgerrettede corona­kommunikation

Tre analytiske nedslag i pandemiens første 100 uger

EVALUERINGER 19 AUG 2022

Sundhedsstyrelsens Kommunikationsafdeling indgik i november 2021 aftale med forskere ved Roskilde Universitet (RUC) om at udføre en uvildig og forskningsbaseret evaluering af dele af Sundhedsstyrelsens borgerrettede kommunikationsindsats i de 100 uger, der er gået fra 1. januar 2020 til 1. november 2021.

Afsnit

  1. Opsummering
  2. Data og tidslinje
  3. Traditionelle nyhedsmediers dækning af pandemien og af Sundhedsstyrelsens (kommunikations)indsats
  4. Kommunikation om og med Sundhedsstyrelsen på sociale medier
  5. Transparens, tillid, troværdighed
  6. Anbefalinger
  7. Referencer
  8. Bilag

 

Udarbejdet af Roskilde Universitet for Sundhedsstyrelsen

 

Evaluering af Sundhedsstyrelsens borgerrettede coronakommunikation