xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Notat vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling

NOTATER 13 JUL 2021

Hvis det ikke kan udelukkes, at en patient eller person er gravid, skal risikoen for et eventuelt foster inddrages i overvejelser om berettigelse i forbindelse med medicinsk bestråling, jf. Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019, § 16, stk. 6.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af tilsvarende regler i tidligere bekendtgørelser anbefalet, at der skulle spørges ind til muligheden for graviditet ved relevante undersøgelser i aldersgruppen 12-55 år. Denne anbefaling ændres nu, så det udelukkende anbefales, at der spørges ind til muligheden for graviditet i aldersgruppen 15-55 år. Dette fremgår indtil videre af den nyligt udgivne vejledning Kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater, 2021, men vil også komme til at indgå i fremtidige vejledninger.

Baggrund for den ændrede anbefaling Antallet af børn født af mødre i alderen 12-15 år i Danmark er så forsvindende lille3 , at det ikke vurderes nødvendigt og berettiget, at patienter i denne aldersgruppe og deres pårørende skal stilles over for dette spørgsmål.

Notat vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved undersøgelser involverende ioniserende stråling

Se desuden

Graviditet og røntgenstråling, 2005