xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt program for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald

National program fra Danmark i henhold til Rådets direktiv for ansvarlig og sikker håndtering af radioaktivt affald.

17 JUN 2021

Rapporten er udarbejdet i henhold til Det Europæiske Kerneenergiforums (ENEF) retningslinjer for etablering af og underretning vedrørende nationale programmer under Rådets direktiv 2011/70/EURATOM af 19. juli 2011 om ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Rapporten giver et overblik over det danske program og skal bl.a. fungere som en central reference for offentligheden og andre interessenter. 

Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen under Sundhedsministeriet og af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Dansk Dekommissionering har bidraget med oplysninger vedrørende den nationale affaldsbeholdning for radioaktivt affald, affaldshåndteringsmetoder samt tekniske løsninger, herunder planer og aktiviteter vedrørende forskning, udvikling og demonstrationsprojekter.

Læs rapporten på dansk

Læs rapporten på engelsk