xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Funktionelle lidelser: Viden og redskaber til almen praksis

Denne udgivelse er udarbejdet til praktiserende læger og indeholder viden om funktionelle lidelser.

VIDEN OG INSPIRATION 30 SEP 2021

Indhold

Forord

Budskaber

Viden

Tidligt i forløbet

Patienter med funktionelle lidelser
Sygdomsforståelse
Symptomhåndtering og -mestring
Længere forløb

Om redskaberne
Hvem kan anvende redskaberne?
Hvordan kan man arbejde med redskaberne?
Beskrivelse af redskaberne

Øvrige behandlingstilbud
Kommunale tilbud
Fysioterapi
Psykolog
Privatpraktiserende speciallæger og sygehus
Socialmedicinsk udredning
Regionale centre