xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rationel Farmakoterapi 7, 2020: COVID-19

Månedsbladet handler om personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

TIDSSKRIFTER 12 MAJ 2020

Rådgivning til personer, som anses for at have øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19, er vigtigt for at mindske sygelighed i denne gruppe. Der er opnået en vis viden om, hvilke personer der er i øget risiko.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger til personer i øget risiko, som læger kan tage udgangspunkt i ved rådgivning af patienter. Anbefalingerne bygger på evidens og supplerende faglig rådgivning, som gennemgås i det følgende.

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

Indhold:

  • Overvejelser i rådgivningen af personer i øget risiko
  • Sammenfatning af fundet evidens
  • Sygdomme og tilstande med veldokumenteret øget risiko
  • Sygdomme og tilstande, hvor en øget risiko må antages
  • Særlige grupper