xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Digital mediebrugs betydning for sociale relationer, fælles­skaber og stress blandt børn og unge

En litteraturgennemgang

LITTERATURGENNEMGANG 02 NOV 2020

Denne rapport indeholder en systematisk litteraturgennemgang af

  • digital mediebrugs betydning for børn og unges sociale relationer og fællesskaber og
  • børn og unges stress.

En systematisk litteraturgennemgang kan bidrage til udvikling af anbefalinger og anvendes til at identificere huller i litteraturen, som kan informere fremtidig forskning og bruges i politikudvikling.

Litteraturgennemgangen er gennemført af en projektgruppe ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet (KU) og Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet (SDU).

Indhold

  • Sammenfatning
  • Baggrund og formål
  • Metode og materiale
  • Resultater
  • Diskussion
  • Ordliste