xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19 Monitorering af aktivitet i sundheds­væsenet

Beskrivelse af udviklingen i aktivitet i sundhedsvæsenet fra uge 2 til uge 18 2020

MONITORERING OG ANALYSER 10 JUN 2020

I marts måned gennemgik sundhedsvæsenet en væsentlig omstilling af aktiviteter som led i håndteringen af COVID-19 epidemien. Det primære fokus var dels at mindske risiko for smittespredning og dels en opbremsning af både planlagte besøg og behandlinger for at sikre ressourcer til håndtering af patienter med COVID-19.

Opbremsning i aktivitet var tilsigtet og nøje planlagt og er løbende blevet understøttet af anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Rapporten dækker perioden 6. januar - 3. maj 2020 og viser, at aktiviteten nu igen øges. Monitoreringen viser dog også, at der har været en utilsigtet nedgang i aktivitet på nogle områder, fx i antallet af henvisninger til pakkeforløb for kræft, formentlig fordi dele af befolkningen undgik at søge læge.

Rapporten viser et fald i henvisninger til sygehuse fra praktiserende læge, hvilket både kan skyldes, at færre har besøgt egen læge, men det kan også være et udtryk for en nedgang i visse sygdomme, fx på grund af bedre generel hygiejne og færre skader, som følge af mindre aktivitet i samfundet.

Afsnit

  1. Baggrund
  2. Sundhedsstyrelsens monitorering af aktivitet
  3. Sammenfattende beskrivelse af sygehusaktivitet fra uge 2-18 2020
  4. Udviklingen i sygehusaktivitet

COVID-19 Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet

Bilag

Se desuden

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 3. rapport (30. september 2020)

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - beskrivelse af udviklingen (2. rapport, 6. juli 2020) 

Notat om reduktion af hospitalsaktivitet i forbindelse med COVID-19 (14. marts)