xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Udenlandske erfaringer og viden om sårbare og skrøbelige ældre

Analyse af udenlandske erfaringer og viden om sårbare og skrøbelige ældre – opsporing, opfølgende indsatser, arbejdsgange og koordinationsprocesser

07 JUN 2019

Denne analyse er udarbejdet som et bidrag til Sundhedsstyrelsens arbejde med at udvikle et fagligt oplæg, der skal indgå i den politiske proces med at udarbejde en ”National handlingsplan for det gode ældreliv”.

Initiativet finansieres af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2019-2022. Handlingsplanen skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsindhold.

Analysen er udarbejdet af Alexandra Instituttet for Sundhedsstyrelsen.