xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 2 (2019)

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug

MONITORERING OG ANALYSER 04 SEP 2019

Rapporten omhandler resultater fra beregninger af omfanget af højrisikoforbrug af illegale stoffer samt en beskrivelse af den brugte metode. Der præsenteres et nyt skøn henholdsvis over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og over antallet af personer med et højrisikoforbrug af opioider og andre illegale stoffer. Hertil beskrives resultatet af en særlig analyse og beregning af alle personer med et dagligt eller næsten dagligt.

Rapporten er anden del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

5 delrapporter

 

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018

 

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019

 

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2019

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

 

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018