Engelsk

Satspuljen ”En værdig død – modelkommuneprojekt”, En tværgående slutevaluering

Fire kommuner har afprøvet forskellige metoder til at finde ud af borgernes behov, og hvordan kommunerne kan leve op til dem. Den tværgående evaluering af projekterne viser, at alle metoderne har haft en god effekt.

EVALUERINGER 07 MAJ 2019

De fire kommuners projekter skulle hjælpe borgere, der har en livstruende eller uhelbredelig sygdom, til at få den bedst mulige livskvalitet i deres ofte svære livssituation.

Satspuljen ”En værdig død – modelkommuneprojekt”, En tværgående slutevaluering

Bilagssamling til satspulje "En værdig død - modelkommuneprojekt", Eksempler på udvalgte faglige redskaber og metoder