xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 25 OKT 2018

Demens er en klinisk diagnose, der stilles på baggrund af en samlet vurdering af symptombillede, anamnese og parakliniske undersøgelsesresultater. Retningslinjen kommer med anbefalinger for forskellige undersøgelser og test.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens pdf

English version

Quickguide: National clinical guideline for diagnosis of mild cognitive impairment and dementia pdf

Høring

Link til høringsportalen 

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Kommissorium

Kommissorium NKR Diagnostik af MCI og demens

Baggrundsmateriale

Flowcharts

Søgeprotokoller

Søgeprotokol: guidelines

Søgeprotokol: sekundær litteratur

Søgeprotokol: primær litteratur

Bilag

Tabeller

Den nationale demenshandlingsplan 2025

Rapporten er udarbejdet som led i arbejdet med initiativ 4: Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet i Den nationale Demenshandlingsplan 2025.

Demenshandlingsplanen rummer i alt 23 initiativer fordelt på fem fokusområder. Alle initiativer har som overordnet mål at forbedre indsatsen for at udrede, pleje og behandle mennesker med demens frem mod 2025. Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for 11 af initiativerne.

Se alle udgivelser inden for Den nationale demenshandlingsplan 2025