Engelsk

Forebyggelses­pakke - Mental sundhed

Formålet med forebyggelsespakken om mental sundhed er at understøtte kommunens arbejde med at fremme borgernes mentale sundhed – i daglig tale borgernes trivsel – og styrke den kommunale indsats for at forebygge udvikling af dårlig mental sundhed.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 20 APR 2018

Bestil trykt udgave 

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker, som indeholder faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse af høj kvalitet. Forebyggelsespakkerne kan bruges til at prioritere og planlægge indsatsen i kommunerne.

Indhold

Fakta

 • Forekomst
 • Tabte leveår som følge af dårlig mental sundhed
 • Brug af sundhedsvæsenet relateret til dårlig mental sundhed
 • Tal på sundhed i kommunen
 • Kommunale udgifter relateret til mental sundhed
 • Lovgivning på området
 • Vidensgrundlag for anbefalinger

Anbefalinger

 • Rammer
 • Tilbud
 • Information og undervisning
 • Tidlig opsporing

Implementering og opfølgning

 • Kompetencer
 • Samarbejde og partnerskaber
 • Monitorering og indikatorer

Litteratur og henvisninger

Serien af forebyggelsespakker

Serien af forebyggelsespakker omhandler følgende temaer:

Som en introduktion til arbejdet med forebyggelse har Sundhedsstyrelsen udarbejdet publikationen Kommunens arbejde med forebyggelsespakkerne.