xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Metodehåndbogen: Model for udarbejdelse af Nationale kliniske retningslinjer

ANBEFALINGER 22 DEC 2017

Indhold

1. Introduktion

1.1 Om håndbogen
1.2 Definition – hvad en er en NKR?
1.3 Organisatorisk ramme
1.4 Tidsrammen
1.5 Afgrænsning til andre faglige anbefalinger

FASE I

2. Forberedelse

2.1 Valg af emner og afgrænsning
2.2 Kontrakt med fag- og metodekonsulent samt søgespecialist
2.3 Nedsættelse af arbejds- og referencegruppe
2.4 Projektsekretariatet
2.5 Habilitet

FASE II

3. Udarbejdelse

3.1 Fokuserede spørgsmål
3.2 Litteratursøgning
3.3 Udvælgelse af evidens
3.4 Vurdering af evidens
3.5 Sammenfatning af evidens
3.6 Gradering af evidens (GRADE)
3.7 Udarbejdelse af anbefalinger
3.8 Implementering og monitorering

FASE III

4. Publicering

4.1 Indledning
4.2 Format
4.3 Rapportskabelon
4.4 Høring, peer reviews og godkendelseGenerelle dokumenter for NKR

Hvad er en National Klinisk Retningslinje (NKR)?

Skabelon til fokuserede spørgsmål

Generisk tids- og handleplan

Litteratursøgning for NKR

Den praktiske litteratursøgningsproces

Covidence vejledning for arbejdsgruppemedlemmer / 2.reviewer

Covidencevejledning til fagkonsulenten

Covidencevejledning for søgespecialister

Liste over databaser

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for fokuserede PICOs

Overblik NKR

Overblik over evidens

Overblik over retningslinjer

Overblik over systematiske oversigtsartikler

Litteraturvurdering og dataekstraktion for NKR

AMSTAR til vurdering af systematiske oversigtsartikler

ACROBAT NRSI til vurdering af interventionsstudier

QUADAS-li til vurdering og dataekstraktion af diagnostiske studier

QUIPS til vurdering og dataekstraktion af prognostiske studier

Outcome matrix

Skabelon til narrative analyser af interventioner

Afrapportering for NKR

Magic - Vejledning

Skabelon til flowcharts

Skabelon til bilag med AGREE-ll vurderinger

Skabelon til bilag med AMSTAR vurderinger