xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Meniskpatologi i knæet

Retningslinjen anbefaler, at meniskskader hos patienter med smerter i knæ og øm ledlinje undersøges ved en klinisk test, der er enkel at udføre.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 10 MAJ 2016

Retningslinjen anbefaler, at meniskskader hos patienter med smerter i knæ og øm ledlinje undersøges ved en klinisk test, der er enkel at udføre. Ultralydsskanning anbefales ikke til at udrede meniskskader, og MR-skanning skal kun tages i brug, hvis resultatet af skanningen har betydning for det videre behandlingsforløb. Hvis der er mistanke om, at symptomerne fra knæet kan stamme fra slidgigt og ikke fra menisken, anbefales desuden en stående røntgenundersøgelse.

Meniskskader behøver ikke altid at blive behandlet ved en operation: for nogle patienter er det lige så godt eller bedre at afvente eller starte med træning under vejledning. Der skelnes blandt andet i mellem, om knæet er aflåst, om der sidder noget i klemme, om smerterne er opstået pludseligt efter et for eksempel et uheld, eller om patienterne samtidigt har slidgigt i knæet. Retningslinjen anbefaler desuden, at man overvejer at tilbyde superviseret genoptræning frem for enten hjemmetræning eller ingen træning til patienter, der har fået foretaget meniskresektion (lav evidenskvalitet).

Formålet med den nationale kliniske retningslinje for meniskskader er at opnå en ensartet behandling af høj faglig kvalitet, herunder at valget mellem operation og ikke-operation bliver truffet på samme grundlag landet over.

Retningslinjen beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet (PDF)

English version

Quick guide: National clinical guideline on knee menical pathology

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. meniskpatologi i knæet

Høring

Høringsnotat NKR: Meniskpatologi

Link til høringsportalen

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger (PDF)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

ACROBAT Lyman

ACROBAT Tengrootenhuysen

Metaanalyser pico 3 og 4

Metaanalyser

PICO 3 Menisk_Ikkekirurgi vs artroskopi menisklæsion

PICO 3 Menisk_Ikkekirurgi vs artroskopi ved ikke-traumatisk smerte

PICO 4 Menisk_Ikkekirurgi vs artroskopi menisklæsion

PICO 4 Menisk_Ikkekirurgi vs artroskopi menisklæsion

PICO 5 Menisk_Superviseret træning efter artroskopi

PICO 5 subgruppe

RevMan filer

PICO 3_nonsurg vs arthr.rm5

PICO 3.rm5

PICO 4.rm5

PICO 4_nonsurg vs arthr.rm5

PICO 5 + Subgruppeanalyse.rm5

PICO 5 supervised exercise.rm5

240815.rm5

Søgeprotokoller 

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Meniskpatologi (PDF)

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Meniskpatologi (PDF)

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Meniskpatologi (PDF)

Flowchart, AMSTAR og QUADAS