xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 11 NOV 2014

Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører bl.a. struktureringen af rehabiliteringsindsatser, diætbehandlingsforløb, tilbud om træningsforløb, herunder træning af patienter med komplikationer til diabetes og brug af supplerende telemedicinske indsatser i rehabiliteringen.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

English version

Quick guide: National clinical guideline for selected life style interventions in type 2 diabetes (pdf) (marts 2016)

Kommissorium

Kommissorium for National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

Høring

Link til Høringsportalen

Baggrundsmateriale

AGREE vurderinger

AGREE vurderinger (pdf)

AMSTAR vurderinger

AMSTAR vurderinger (pdf)

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (rm5 - til databrug)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (rm5 - til databrug)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (rm5 - til databrug)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (rm5 - til databrug)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (rm5 - til databrug)

PICO 7 og 8 (pdf)

PICO 7 og 8 (rm5 - til databrug)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (rm5 - til databrug)

PICO10 (pdf)

PICO 10 (rm5 - til databrug)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes (pdf)