Engelsk

Beboerkonferencen som faciliteret læringsrum

Dette notat beskriver den læringsteoretiske baggrund for beboerkonferencen som metode.

03 NOV 2015