xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af hepatitis A

Udgave: Version: 1.0; Versionsdato: 6. februar 2014

LOVGIVNING 06 FEB 2014

Indholdsmæssigt er der i vejledningen med tilladelse og tak taget udgangspunkt i en tilsvarende vejledning fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin (2013) suppleret med særlige forhold vedrørende forebyggelse, hygiejne, betalingsforhold ifm. vaccination m.m. Vejledningen er redigeret og udgivet af Sundhedsstyrelsen med bistand fra den arbejdsgruppe, der stod bag vejledningen om HIV, hepatitis B og C, 2013. Det fagligt nye på området er, at man ikke længere anbefaler brug af immunglobulin i samme udstrækning som tidligere.

Formålet med denne vejledning er ét sted at samle alt skriftligt grundlag for rådgivning og handlingsanvisning vedrørende håndtering af forebyggelsestiltag mod smitte på rejse, i hjem og institutioner.

Målgruppen for vejledningen er hospitaler, praksissektoren, embedslæger, dekommunale sundhedstjeneste, administratorer samt ansatte og arbejdsgivere i fag med risiko for smitte.

Vejledning om forebyggelse af hepatitis A