xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hjerterehabilitering - en medicinsk teknologivurdering - evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget

21 AUG 2006

Rapporten er en medicinsk teknologivurdering, der analyserer såvel teknologi, økonomi, patientaspekter og organisation i relation til integreret hjerterehabilitering. MTVen består af et systematisk litteraturstudie suppleret med et randomiseret kontrolleret forsøg. Endvidere bidrager rapporten med et studie af udbredelsen af hospitalsbaseret hjerterehabilitering i Danmark og med organisatoriske erfaringer fra implementering af integreret hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital.

Formater: