xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tyktarmsundersøgelse med CT-kolografi - en medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

15 FEB 2005

Tarmkræft er en af de hyppigste årsager til kræftrelateret dødelighed i Danmark. Undersøgelse af tyk- og endetarmen foregår i øjeblikket primært ved kikkertundersøgelse (koloskopi). Denne metode har imidlertid diagnostiske begrænsninger og er ikke helt risikofri for patienten. Computertomografisk kolografi (CT-kolografi) er en ny billeddiagnostisk metode til påvisning af polypper og kræftsvulster i tyktarmen, som har været under afprøvning i de senere år. Der har til denne metode været knyttet forventninger om samme sensitivitet og større skånsomhed i sammenligning med koloskopi.

Formater: