xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lovgivning, tilsyn og døgnvagt

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse fører tilsyn med strålekilder, anlæg og brug af disse med henblik på at kontrollere, at virksomheder, der bruger strålekilder, overholder strålebeskyttelseslovgivningen og de vilkår, hvorunder de har tilladelse til brug af strålekilder.

Myndighedsopgaver

SIS døgnvagt

Sundhedsstyrelsen opretholder en døgnvagt, således at det, i akutte tilfælde, hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig inden for strålebeskyttelse.

Lovgivning om strålebeskyttelse

Brug af strålekilder i Danmark er primært reguleret af strålebeskyttelsesloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Tilsyn

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at strålebeskyttelseslovgivningen overholdes. Tilsyn kan ske proaktivt eller reaktivt.

Internationalt samarbejde

Sundhedsstyrelsen deltager i internationalt samarbejde på strålebeskyttelsesområdet, blandt andet gennem EU og IAEA.
Opdateret 04 DEC 2023