xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mad og måltider, under- og overvægt

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om mad og måltider, under- og overvægt under det forebyggende hjemmebesøg.

Råd om mad ≥ 65 år – supplement til de officielle kostråd

Undervisningsmateriale samt supplerende råd til de officielle kostråd til borgere over 65 år.

 

Forebyggelsespakken om mad og måltider

Anbefalinger til kommunerne vedrørende mad og måltider.

Vejledning til ernæringsvurdering af ældre

Socialstyrelsens vejledning til at vurdere ældres ernæring samt forskellige redskaber til at forbedre ældres ernæringstilstand. 

Herunder et ernæringsvurderingsskema til at notere den ældres ernæringstilstand og udvikling.

Screeningsskema vedrørende uplanlagt vægttab hos raske ældre

Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab, med og uden nedsat fysisk funktion.

BMI – Ældre Sagen

Ældre Sagens råd og viden – Bliv klog på din vægt. 
 
Bliv klog på din vægt er en vejledning til at måle og tyde BMI og taljemål hos ældre, samt beskrive hvad det betyder for den ældres egen sundhed.

Forebyggelsespakken om overvægt

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt findes anbefalinger til kommunerne vedrørende overvægt.

Opdateret 18 SEP 2020