xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Depression og selvmordsrisiko

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om depression og selvmordsrisiko under det forebyggende hjemmebesøg.

Geriatrisk depressionsskala (GDS-15)

Dette materiale er udarbejdet til at identificere symptomer på depression hos ældre. 
 
GDS-15 udføres som et struktureret interview, hvilket betyder, at de 15 spørgsmål læses op for den ældre borger. Et interview tager cirka 5 minutter at gennemføre.

 

Sikkert Seniorliv

Lokale partnerskaber i Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har samarbejdet om at forbedre ældres mentale sundhed og livskvalitet ved at finde nye veje til at opspore og forebygge aldersdepression.

Civilsamfundsorganisationer, borgere, kommunale tilbud og private aktører har samarbejdet i Sikkert Seniorlov om, at adressere denne problemstilling ved at forbedre eksisterende tilbud, udvikle og afprøve nye tilbud og opbygge og afprøve nye samarbejdsformer på tværs.

Links vedrørende selvmordsrisiko

Opdateret 18 SEP 2020