xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Efter besøget - Opfølgning og udvikling af de forebyggende hjemmebesøg

Her kan forebyggelseskonsulenten finde redskaber og materiale til dels opfølgning på besøgene via henvisning til tilbud, dels egen opfølgning og kvalitetsudvikling på arbejdet med det forebyggende hjemmebesøg. I Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg er der desuden i noterne henvist til undersøgelser mv., hvori der kan indgå redskaber.

Lovgivning om journaliseringspligt

Der kan søges rådgivning i kommunens journaliseringsregelsæt.

Herudover kan der findes information om Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven samt journalføringspligt for autoriserede sundhedspersoner via nedenstående links.

 

KL’s vejledning om udveksling af personlige oplysninger på social- og sundhedsområdet

Rådgivning bør søges hos kommunens databeskyttelsesrådgivning.

Forbedringsmodellen – PDSA (Plan, Do, Study, Act)

PDSA-modellen er en gennemprøvet metode til at afprøve konkrete implementeringstiltag i praksis. Her vurderes effekter af tiltag og der tages læring heraf.

Opdateret 04 AUG 2020