xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Jod og jodtabletter

Ved en nuklear ulykke kan luften blive forurenet med forskellige radioaktive stoffer blandt andet radioaktivt jod. Dette beskytter man sig først og fremmest mod ved at gå indenfor og lukke vinduer og døre, samt ved at undgå at spise radioaktivt forurenede fødevarer. Jodtabletter kan dog være et godt supplement til at gå inden døre, hvis de indtages på det rette tidspunkt. Jodtabletter skal kun indtages, når myndighederne råder til det.

Hvis man indånder radioaktivt jod, vil det blive optaget i blodet og koncentreret i skjoldbruskkirtlen. Det kan på lang sigt medføre øget risiko for kræft i skjoldbruskkirtlen især hos børn og unge. Det kan derfor være relevant at indtage ikke-radioaktivt jod (stabilt jod) i form af jodtabletter. 

 • For personer under 40 år samt gravide og ammende anbefales det, at jodtabletter er til rådighed som en del af hjemmeberedskabet.
 • Der er tale om 'medicinske jodtabletter', og de indeholder 65 mg kaliumjodid.
 • De 'medicinske jodtabletter' kan kun købes på apoteket.
 • Kosttilskud med jod kan ikke benyttes, da indholdet af jod her er meget lavt sammenlignet med 'medicinske jodtabletter'.

Jodtabletterne vil blokere for optagelsen af radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen og vil derfor kunne nedsætte risikoen for senere at udvikle kræft i skjoldbruskkirtlen.

Jodtabletter beskytter ikke mod de andre radioaktive stoffer i udslippet.

Hvor kan jeg købe jodtabletter?

Bør jeg købe jodtabletter?

Den bedste måde at beskytte sig i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radioaktivt udslip vil være at gå indenfor og lukke døre og vinduer. Jodtabletter kan i nogle situationer være et godt supplement til beskyttelsen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at jodtabletter er til rådighed for personer under 40 år samt gravide og ammende, som en del af hjemmeberedskabet.

Hvilken slags jodtabletter skal jeg købe?

Hvis du vil have jodtabletter i dit hjemmelager, skal du købe det, der kaldes ”medicinske jodtabletter”. Det er er jodtabletter med en meget høj koncentration af jod. Det vil sige 65 milligram kaliumjodid, hvilket svarer til 50 mg jod.

De 'medicinske jodtabletter' kan kun købes på apoteket.

De 'medicinske jodtabletter' er forskellige fra kosttilskud med jod.

Kosttilskud indeholder varierende indhold af jod, der markedsføres i fri handel i Danmark, fx i helsebutikker. Kosttilskud med jodindhold indeholder meget mindre jod end de ovennævnte medicinske tabletter og kan ikke bruges som erstatning for medicinsk jod.

Hvordan får jeg fat på jodtabletter?

Jodtabletter kan købes i håndkøb på apoteket. Hvis du gerne vil have jodtabletter, kan de opbevares i hjemmet.

Kan man købe jodtabletter på apoteket?

Jodtabletter kan købes i håndkøb på apoteket og kræver ikke recept fra lægen.

Hvad skal jeg gøre, hvis apoteket ikke har jodtabletter på lager?

Hvis der er meget stor efterspørgsel, kan man risikere at gå forgæves på apoteket. Grossister og producenten er i gang med at skaffe flere forsyninger til Danmark. Du kan forvente, at der kommer nye leverancer hen over efteråret 2024. Hvis du ikke kan skaffe jodtabletter på apoteket lige nu, kan du vente på, at der produceres flere. Den vigtigste måde at beskytte dig på i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radioaktivt udslip vil stadig være at gå indenfor og lukke døre og vinduer.

Hvor vigtigt er det at have adgang til jodtabletter?

Den bedste måde at beskytte sig i tilfælde af en nuklear ulykke eller et radioaktivt udslip vil være at gå indenfor og lukke døre og vinduer, til man får besked om, at udslippet er drevet over. Derfor vil en opfordring til at tage jodtabletter altid blive givet sammen med råd om at holde sig indendørs i op til nogle døgn.

Hvis myndighederne har opfordret til at gå indendørs, skal du ikke bevæge dig ud for at anskaffe jodtabletter. Det giver langt større beskyttelse at blive indenfor.

Hvad bruges det nationale lager af jodtabletter til?

Danmark har et nationalt lager på 2 millioner jodtabletter. Det nationale lager vil kun blive uddelt, hvis der er behov for det i en helt konkret beredskabssituation.

Hvem kan have gavn af jodtabletter?

Hvem kan have gavn af at indtage jodtabletter?

Alle under 40 år kan have gavn af jod i tilfælde af nukleare ulykker. Heraf har børn og unge under 18 år samt gravide og ammende (det ufødte/nyfødte barn) størst gavn af jodtabletter. De har nemlig størst risiko for at udvikle kræft i skjoldbruskkirtlen efter at have været udsat for radioaktivt jod.

Hvorfor skal personer over 40 år ikke tage jodtabletter, hvis der sker en nuklear ulykke?

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler ikke, at personer over 40 år tager jodtabletter. Det skyldes, at der ikke er fundet nogen sammenhæng mellem at blive udsat for radioaktivt jod og kræft i skjoldbruskkirtlen i aldersgruppen over 40 år. Gravide og ammende anbefales at tage jod uanset alder, fordi de mest sårbare grupper i en radiologisk nødsituation er små børn og fostre.

Hvad anbefaler vores nordiske nabolande i forhold til jod?

Sundhedsstyrelsen følger de anbefalinger for jod, som FN’s World Health Organization (WHO) har fastsat i 2017. I Sverige er der ikke konkrete nationale anbefalinger om, at den enkelte borger anskaffer sig jod. I Finland og Norge anbefaler myndighederne, at personer, der er i målgruppen for at tage jodtabletter, anskaffer jod og opbevarer det i hjemmet. I Island fås jodtabletter ikke i håndkøb, og der er ikke anbefaling om, at man skal have et hjemmelager af jod.

Hvornår skal jodtabletterne bruges?

I hvilke situationer kan det være gavnligt at indtage jodtabletter?

Det kan, for personer under 40 år, være relevant at tage jodtabletter, hvis man opholder sig inden for en afstand af 100-200 km fra en forulykket atomreaktor, hvorfra der sker udslip af radioaktive stoffer. Jodtabletter skal kun indtages, hvis Sundhedsstyrelsen anviser det og ikke på eget initiativ.

Hvornår er det rigtige tidspunkt at indtage jodtabletter?

Jodtabletter skal tages på det rigtige tidspunkt og derfor kun efter Sundhedsstyrelsens anvisninger. Instruktioner om brug af jodtabletter vil blive meddelt via radio og tv og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Det giver bedst beskyttelse at indtage jod mindre end 24 timer før, og op til 2 timer efter udsættelse for radioaktivt jod. Det vil stadig være inden for rimelig tid at indtage jod op til 8 timer efter udsættelse for radioaktivt jod.

Man må ikke tage jodtabletter senere end 24 timer efter udsættelse for radioaktivt jod. Det skyldes, at sen indtagelse kan være skadeligt, fordi det vil forlænge tilstedeværelsen af eventuelt radioaktivt jod, der allerede har ophobet sig i skjoldbruskkirtlen.

Hvad er fordelen ved at opbevare jodtabletter hjemme?

Hvis myndighederne har opfordret til at gå indendørs, skal du ikke bevæge dig ud for at anskaffe jodtabletter. Det giver langt større beskyttelse at blive indenfor. For at kunne undgå at bevæge dig ud og for at kunne indtage jodtabletterne på det rigtige tidspunkt er det en fordel, at jodtabletterne opbevares i hjemmet.

Er det sikkert for mig at tage jodtabletter?

Det er generelt sikkert at tage jodtabletter. Der kan dog i sjældne tilfælde være bivirkninger af kaliumjodid, og derfor bør du kun tage den anbefalede dosis.

Få personer må ikke tage jodtabletter. Det gælder personer

 • med overfølsomhed for jod eller indholdsstoffer i tabletterne

 • der lider af dermatitis herpetiformis (Duhring-Brocq sygdom), som er en sjælden hudsygdom

 • der lider af hypokomplementæmisk urticarial vaskulitis (Mac Duffie syndrom), som er en sjælden sygdom, der forårsager betændelse i blodkarrene.

Hvis du har en sygdom i skjoldbruskkirtlen, skal du være opmærksom på, at nogle skjoldbruskkirtelsygdomme er forbundet med højere risiko for bivirkninger, og du bør få kontrolleret dit stofskifte 6-12 uger efter indtagelse af jodtabletter.

Læs altid indlægssedlen

Hvor tæt skal man være på en ulykke for at jodtabletter anbefales?

Internationalt anbefales det kun at tage jodtabletter, hvis man befinder sig inden for en afstand af 100-200 km fra et ulykkesramt kernekraftværk. Det vil derfor være i meget få tilfælde, at jod anbefales. Der er eksempelvis over 900 km til de nærmeste nukleare anlæg i Ukraine.

Er der atomreaktorer tæt på Danmark?

På nær det svenske atomkraftværk Ringhals, der ligger 65 km fra Læsø, ligger alle øvrige atomkraftværker mere end 200 km fra Danmark. Skibsfartøjer som drives af atomreaktorer passerer dog af og til gennem dansk farvand.

Hvad sker der, hvis kroppen udsættes for radioaktivt jod?

Man kan blive udsat for radioaktivt jod, hvis man indånder luft, der er forurenet af et radioaktivt udslip. For personer under 40 år kan en ophobning af radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen på længere sigt føre til øget risiko for kræft i selve skjoldbruskkirtlen. Risikoen kan nedbringes ved at indtage jodtabletter. Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem udsættelse for radioaktivt jod og kræft i skjoldbruskkirtlen hos voksne over 40 år, og derfor er det ikke relevant med jodtabletter for denne gruppe.

Hvor meget skal man indtage?

Hvilken dosering af jodtabletter skal de forskellige aldersgrupper indtage?

Den anbefalede dosering afhænger af ens alder og tabletternes indhold af kaliumjodid. Det giver ikke øget beskyttelse at tage flere jodtabletter end anbefalet. Jodtabletter, der kan forhandles i håndkøb af apoteker, indeholder 65 mg kaliumjodid. For disse anbefales følgende engangsdoser:

 • 40 år og derover: Anbefales ikke at indtage jodtabletter

 • 12-40-årige og gravide og ammende: 2 tabletter (= 130 mg) kaliumjodid.

 • Børn i alderen 3-12 år: 1 tablet (= 65 mg) kaliumjodid.

 • Børn i alderen 1 måned til under 3 år: 1/2 tablet (= 32,5 mg) kaliumjodid.

 • Spædbørn under 1 måned: 1/4 tablet (= 16,25 mg) kaliumjodid.

Hvor mange gange skal man tage jod?

Typisk vil én dosis være tilstrækkeligt. Det vil sige, at det anbefalede antal tabletter som udgangspunkt kun skal indtages én gang, også selvom man skal opholde sig indendørs i nogle dage.

Kun efter udtrykkelig instruktion fra Sundhedsstyrelsen skal der indtages flere doser. Børn under én måned må under alle omstændigheder kun få jod én gang, mens gravide og ammende maksimalt bør få jod to gange.

Hvordan virker tabletterne?

Hvordan virker jodtabletter?

Jodtabletter mætter skjoldbruskkirtlen med ikke-radioaktivt jod og blokerer for optagelse af radioaktivt jod i skjoldbruskkirtlen. At tage jodtabletter vil derfor kunne nedsætte risikoen for, at der på et senere tidspunkt udvikles kræft i skjoldbruskkirtlen. Jodtabletter har ingen generel beskyttende effekt mod stråling, så de skal kun tages, hvis der kommer et udslip fra et kernekraftværk, og kun hvis Sundhedsstyrelsen opfordrer til det. Den bedste beskyttelse mod stråling fra radioaktive stoffer er at gå indenfor og lukke døre og vinduer.

Beskytter jodtabletter mod al stråling?

Jodtabletter beskytter kun mod radioaktivt jod. De beskytter ikke mod de andre radioaktive stoffer, der kan være i et udslip fra et forulykket kernekraftværk. Den bedste beskyttelse mod stråling fra radioaktive stoffer er at gå indenfor og lukke døre og vinduer. Jodtabletter er derfor kun et supplement til den vigtigste beskyttelse, som er at opholde sig indendørs.

Kan jeg bruge jodtabletter som generel forebyggelse?

Man skal kun indtage stabilt jod i forbindelse med nukleare udslip og ikke som generel forebyggelse. Du bør være opmærksom på, at kosttilskud købt i helsekost ikke kan erstatte højkoncentrations jodtabletter. Jod har ingen generel forebyggende effekt mod stråling og skal kun indtages, hvis Sundhedsstyrelsen opfordrer til det.

Kan kosttilskud bruges som erstatning for jodtabletter?

Nej, kosttilskud kan ikke bruges som erstatning for jodtabletter. Og jodtabletter må ikke forveksles med jodtilskud. Hvis du har brug for dagligt jodtilskud, for eksempel under graviditet, så spørg på apoteket efter dette.

Opdateret 18 JUN 2024