xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Kommuner, regioner, friplejehjem, almen praksis, selvejende institutioner og private leverandører inviteres hermed til at ansøge om puljemidler til at gennemføre praksisnært kompetenceløft med henblik på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Om puljen

Puljen er en fortsættelse af den foregående pulje om praksisnært kompetenceløft på demensområdet, der blev udmøntet i 2017 og 2018 med fokus på at øge personalets kompetencer på demensområdet, gennem et praksisnært kompetenceløft.

Puljen udmøntes som led i Demenshandlingsplanen 2025, med et særligt fokus på handlingsplanens tredje nationale mål om, at en forbedret pleje- og behandlingsindsat skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens med 50 procent frem mod 2025.

Demens og antipsykotisk medicin

Mennesker med en demenssygdom viser, hvordan de trives gennem deres adfærd. I takt med at demenssygdommen udvikler sig, kan borgerens mistrivsel komme til udtryk som adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Symptomerne medfører ofte markant forringet livskvalitet hos borgeren og øger kompleksiteten i medarbejderens omsorgsopgave.

Når mennesker med demens viser adfærdsmæssige og psykiske symptomer, kan andre beboere blive påvirket og pårørende kan bede om handling. Dette kan føre til, at der tyes til behandling med antipsykotisk medicin. Der er ofte ringe effekt af behandling med antipsykotisk medicin til mennesker med demens og mange bivirkninger.

Derudover ses en øget dødelighed med 2 til 5 gange, på grund af større faldtendens og øget risiko for infektion. Der er derfor en stærk anbefaling imod at bruge antipsykotisk medicin hos mennesker med demens, og plejemæssige, socialpædagogiske, psykosociale og miljømæssige tiltag bør altid være første valg i pleje og omsorg af personer med adfærdsmæssige og psykiske symptomer.

Formål med puljen

Puljen skal understøtte en kompetenceudvikling, der skal styrke personalets færdigheder på demensområdet, hvilket skal medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af:almen praksis, regioner, kommuner, friplejehjem, regionale, private og selvejende leverandører.

Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens, og hvor et kompetenceløft kan medvirke til at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Målgruppen omfatter således alle fagprofessionelle, som mennesker med demens er i berøring med, dvs. i hjemmet, i plejebolig/plejecenter samt i behandlingssystemet, herunder social- og sundhedsmedarbejderne, læger og sygeplejerskerne, samt pædagoger og terapeuter, som står for de daglige aktiviteter i plejecenteret.

I vurdering af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad projektet understøtter puljens formål om et praksisnært kompetenceløft, som har fokus på at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad det er sandsynliggjort, at kompetenceløftet kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange og nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen, så fx den faglige ledelse sikrer, at kompetenceudviklingen forankres i hverdagen med henblik på nedbringelse af antipsykotisk medicin
  • I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet, kriterier for hvornår disse er opfyldt samt, at der foreligger en realistisk tids- og milepælsplan

Økonomi

Der udmøntes 23,6 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Ansøgningsfrist

5. november 2021 kl. 12.00

Ansøgningsmateriale

Se puljeopslaget

Se ansøgningsskemaet

Se vejledningen

Spørgsmål og svar

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Spørgsmål stillet efter den 1. november 2021, kan ikke forventes besvaret. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på denne side.

Henvendelser kan rettes til projektleder Marie Damkjær Hybschmann på mail mdah@sst.dk eller telefon: +45 2133 4107

Opdateret 09 SEP 2021