Engelsk

Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Målgruppen for satspuljen er uhelbredeligt syge børn og deres familier, som er i en svær situation og kan have behov for aflastning.

Formålet med puljen er at støtte uhelbredeligt syge børn og deres familier i form af aflastningstilbud og/eller rekreation undervejs i et sygdomsforløb. Det kan være i faser, hvor den svære sygdom præger barnet og familiens hverdagsliv, eller i den sidste tid i sygdomsforløbet.

Aflastningstilbuddet skal kunne tilbyde barnet og familien ophold af kortere varighed, hvor der fokuseres på at fremme livskvalitet ud fra en tværfaglig tilgang. Institutionen skal særligt kunne tilbyde støtte, undervisning og rådgivning til familien inden for det sundhedsfaglige, sociale, fysiologiske (motoriske), pædagogiske og psykologiske område. Aflastningstilbuddet skal desuden kunne understøtte den behandling, som er igangsat af den behandlende afdeling.

Udmøntningen sker som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2015-2018, hvor der er afsat 12 mio. kr. til at afprøve aflastningstilbud med et sundhedsfagligt indhold til familier med uhelbredeligt syge børn.

Ansøgning og frist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest fredag d. 12. juni 2015 kl. 12.00.

Kriterierne for at komme i betragtning til at modtage midler står beskrevet i dokumentet ”Satspuljeopslaget” under afsnittet ”Krav til ansøgningen”. Link til satspuljeopslaget, ansøgningsskemaet og vejledning til ansøgningsskemaet kan findes nedenfor.

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema SKAL anvendes og udfyldes fuldstændigt. Ansøgninger, der ikke har anvendt ansøgningsskemaet, vil ikke komme i betragtning.

Ansøgningen sendes via e-mail til syb@sst.dk mærket ”Ansøgning til satspuljen: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn – sagsnr. 4-1612-69/1”.

Materialer

Satspuljeopslag: Aflastningstilbud til familier med uhelbredeligt syge børn

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Opdateret 16 NOV 2018