xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Strålingsgeneratorer

Nogle typer strålingsgeneratorer kræver en tilladelse til brug, mens andre typer kun kræver en underretning. Alle strålingsgeneratorer skal registreres. Nye brugere af strålingsgeneratorer skal ansøge om tilladelse eller underretning inden brug påbegyndes, og inden registrering.

Nye webformularer

Webformularerne er blevet opdateret i forbindelse med implementeringen af en ny registreringsdatabase hos SIS. Bemærk, at gamle hyperlinks ikke længere er aktive. 

Brug af strålingsgeneratorer er reguleret af Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019) og af bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer (bek. 671/2019).

Læs bekendtgørelse (bek. 669/2019) på Retsinformation

Læs bekendtgørelse (bek. 671/2019) på Retsinformation

Ansøgning i forbindelse med tilladelse eller underretning

Her kan du ansøge om tilladelse til brug af strålingsgeneratorer, eller om ændring af eksisterende tilladelse. Formularen til ansøgning om tilladelse skal også bruges i de tilfælde, hvor der er krav om underretning, hvis virksomheden ikke er registreret hos Sundhedsstyrelsen i forvejen.

Vigtigt:

Ved ansøgning om tilladelse skal feltet "Underretningens anvendelsesområde" IKKE udfyldes.

Ved ansøgning om underretning skal felterne "Tilladelsens brug" og "Tilladelsens anvendelse" IKKE udfyldes.

Vejledning til ansøgning om tilladelse eller underretning vedr. brug af strålingsgeneratorer

 

 Ansøgning om tilladelse eller underretning vedr. brug af strålingsgeneratorer

Registrering

Du kan bruge denne formular, hvis du skal registrere en ny strålingsgenerator. Der bruges én formular pr. strålingsgenerator. Der er mulighed for, på samme formular, samtidigt at afmelde én strålingsgenerator. Hvis flere strålingsgeneratorer skal afmeldes, skal dette foregå via mail til Sundhedsstyrelsen.

Vejledning om registrering af strålingsgeneratorer 

Registrering af ny strålingsgenerator

Virksomheder, der sælger strålingsgeneratorer (sælgervirksomhed), kan have ønske om at låne en strålingsgenerator (udlånsapparat) ud til en kunde (lånervirksomhed med lånerafdeling) i et kortere tidsrum, inden der tages en beslutning om køb af tilsvarende model. Hvis sælgervirksomhed ønsker at betale det årlige gebyr for sine udlåns-strålingsgeneratorer, skal de registreres på sælgervirksomhedens afdeling. 

Vejledning til registrering af strålingsgeneratorer til udlån

Flytning

Hvis en strålingsgenerator flyttes til nyt anlæg eller ny adresse, skal dette registreres hos Sundhedsstyrelsen. Der bruges en formular pr. flyttet strålingsgenerator. Der er mulighed for samtidigt at afmelde én strålingsgenerator.

Vejledning om registrering af strålingsgeneratorer 

Flyt strålingsgenerator

Ændring af kompetencepersoner

Nedenstående underskriftark kan bruges i tilfælde, hvor der allerede er udstedt en tilladelse til eller er foretaget en underretning om medicinsk anvendelse af strålingsgeneratorer. Er dette ikke tilfældet, bruges formularen ovenfor under ”Ansøgning om tilladelse”.

Underskriftarkene bruges til indberetning af tilknytning af en ny strålebeskyttelseskoordinator henholdsvis en ny medicinsk-fysisk ekspert til en eller flere afdelinger.

Generisk underskriftsark for ændring af Strålebeskyttelseskoordinator

Generisk underskriftsark for ændring af medicinsk-fysisk ekspert

Afmelding

Afmelding af en eksisterende strålingsgenerator kræver ikke udfyldelse af registreringsformular, men skal meddeles til Sundhedsstyrelsen skriftligt med oplysning om strålingsgeneratorens SST-ID. Et SST-id er et entydigt nummer til identifikation i Sundhedsstyrelsens register for strålekilder, som udstedes af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med registrering.

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
Opdateret 29 MAJ 2020