xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kommunikationsindsats om COVID-19

Sundhedsstyrelsen gennemfører en borgerrettet kommunikationsindsats om COVID-19. Indsatsen startede i februar 2020 og udvikler sig i takt med udviklingen i coronaepidemien. Målet er at Danmark kommer godt igennem epidemien.

Eksempel på film fra kampagnen "Vi kan godt". Filmen til den brede befolkning er en hyldest til hverdagens helte, som følger rådene, også selvom det kan være kedeligt i længden.

Formål

Det overordnede formål med den borgerrettede kommunikationsindsats om COVID-19 er at reducere smittespredning med ny coronavirus i befolkningen og skærme personer i risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. Et underliggende formål er at forebygge, at sundhedsvæsenet overbelastes, så der er kapacitet nok til at give alle patienter den bedst mulige behandling.

Kommunikationsindsatsen skal løbende give let tilgængelig information til befolkningen om ny coronavirus samt give handleanvisninger, der kan motivere og understøtte en hensigtsmæssig adfærd i befolkningen:

 • Nå ud til alle borgere
 • Sikre synlig og let tilgængelig information, som alle borgere kan forstå
 • Udbrede viden om ny coronavirus og sygdommen COVID-19, herunder smitteveje og symptomer
 • Motivere og give råd og handlingsanvisninger ift. forebyggelse af smitte samt fastholde adfærdsændring
 • Give råd og handleanvisninger ved symptomer på smitte og ved sygdom
 • Udbrede viden om borgere med øget risiko for udvikling af alvorlig sygdom samt give råd og handleanvisninger til disse borgere og deres pårørende
 • Udbrede viden og handleanvisninger om vaccination mod COVID-19
 • Informere og aktivere sundheds- og plejepersonale

Som en del af kommunikationsindsatsen om COVID-19 er der også fokus på at formidle information og handleanvisninger om temaer, der er relateret til epidemien og som har et folkesundhedsmæssigt sigte. Det gælder fx kommunikation om hvordan man som borger kan understøtte den mentale sundhed og trivsel hos sig selv og andre.

Målgruppe

Målgruppen for den borgerrettede kommunikationsindsats om COVID-19 er hele befolkningen.

For at kommunikere bedst muligt og gøre budskaber relevante for modtageren, arbejder Sundhedsstyrelsen med en opdeling i en række delmålgrupper:

 • Befolkningen generelt:
  • Voksne
  • Unge
  • Børn og forældre
 • Personer med øget risiko for udvikling af alvorlig sygdom ifm. COVID-19 og pårørende
 • Sårbare borgere, herunder borgere, der ikke kan forstå dansk
 • Sundheds- og plejepersonale

Der kommunikeres sideløbende i flere spor med brug af forskellige kommunikationsformater og -kanaler afhængig af delmålgruppen. I forhold til unge kommunikeres der fx på ungerettede kanaler som Youtube, Instagram, Snapchat og lignende, og i samarbejde med en række forskellige influencere.

Kampagneperiode

Kommunikationsindsatsen blev iværksæt i slutningen af februar 2020 og vil køre så længe epidemien varer.

Materialer

Kampagnen består af alt fra pjecer, film og tv-spot, radiospot, plakater i bybilledet, annoncer online og på print, facebookopslag og annoncering på sociale medier og meget andet. Materialer opdateres løbende og findes på vores hjemmeside.

Se gældende materialer om forebyggelse af smitte

Se gældende materialer om vaccination

Se Statusrapport om kommunikationsindsatsen

Opdateret 11 FEB 2021