xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rapport beskriver muligheden for en specialuddannelse for akutsygeplejersker

Sundhedsstyrelsen lægger i en rapport op til, at der oprettes en specialuddannelse for sygeplejersker, som arbejder med akutsygepleje. Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen vil nu gå videre med forslaget.

28 SEP 2022

Hvis man får akut opstået sygdom eller skade, kræver det hurtig og let tilgængelig hjælp fra sundhedspersoner med de rette kompetencer. Mange borgeres første møde med en akut sundhedsindsats sker på en akutklinik/akutmodtagelse på et sygehus. Det kan også være i mødet med en sygeplejerske, der varetager en kommunal akutfunktion i hjemmesygeplejen, på et plejecenter eller lignende.

Den hurtige indsats på akutområdet kræver særlige kompetencer, som den nye specialuddannelse kan være med til at sikre:

”Vi kom i 2020 med nye anbefalinger til sundheds- og ældreområdet, der sætter fokus på den samlede akutte indsats, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Den tidlige indsats skal afklare og handle på borgerens situation, og den kan være meget afgørende for det videre forløb. I de situationer vil sygeplejersker, der er specialuddannede i akutsygepleje, være vigtige”, fortæller enhedschef Steen Dalsgård Jespersen.

På sygehusene er der i de seneste år kommet speciallæger i akutmedicin. Forventningen med specialuddannelsen er, at de uddannede specialsygeplejersker i akutsygepleje skal spille en kernerolle i den somatiske akutmodtagelse sammen med de akutmedicinske speciallæger.

Den primære målgruppe for den nye specialuddannelse i akutsygepleje vil være sygeplejersker ansat i de somatiske akutmodtagelser, men specialuddannelsen vil også kunne søges af sygeplejersker fra alle sektorer.

Oplæg til specialuddannelsen i akutsygepleje