xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pulje skal styrke akutberedskabet i hele landet

Sundhedsstyrelsen har slået en pulje om en styrket akutindsats i hele landet op. I alt er der 276,6 mio. i puljen for perioden 2022 – 2026.

04 OKT 2022

Regionerne kan gennem puljen søge om varige midler til at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler. Puljemidlerne kan styrke beredskabet med mandskab, udstyr og køretøjer. Fra 2027 udmøntes midlerne via bloktilskuddet til regionerne.

Akutberedskaberne skal være med til at sikre en hurtigere og mere sammenhængende behandling af høj kvalitet - uanset hvor i landet, man bor.

”Ved akut sygdom er det vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Puljen skal føre til, at vi får flere akut-beredskaber i hele landet. Samtidig skal vi også styrke alle de dele, der indgår i en samlet akut-indsats af høj kvalitet”, siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen.

I de seneste år har der været en stigning i antallet af både 112-opkald og akutte ambulancekørsler. Flere studier peger på, at der er et fald i antallet af kørsler på grund af, at folk er kommet til skade, mens der har været en stigning på grund af blandt andet akut forværring af kronisk sygdom. Der er derfor behov for at styrke akutberedskaberne, så sundhedsvæsenet bliver endnu bedre rustet til at give hurtig behandling af høj kvalitet ved akutte behov.

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for organisering af den samlede akutindsats fra 2020 sætter rammen for udviklingen af bl.a. det præhospitale område over en tiårig periode.

”Med puljen kan vi være med til at støtte den strategiske udvikling i den præhospitale indsats. Hvor opgaven tidligere var at transportere patienten til hospitalet, er opgaverne i dag langt mere komplekse. Mandskabet i den moderne ambulance har avanceret udstyr og kan gå i gang med behandlingen, så snart de er fremme ved patienten”, siger Agnethe Vale Nielsen.

Læs mere om puljen

Anbefalinger for organisering af den akutte sundhedsindsats