xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye nationale kliniske anbefalinger for behandling med melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge er sendt i høring

De nye anbefalinger, der nu er i høring lægger op til, at melatonin kan overvejes for børn og unge i alderen 5-20 år med længerevarende søvnforstyrrelser, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt.

04 JUL 2022

Søvnforstyrrelser blandt børn og unge er meget almindelige, og op imod hver fjerde ung mellem 15 og 25 år har problemer med at sove hver uge. Søvnforstyrrelser er især hyppige blandt børn og unge med psykiske udfordringer, men også blandt børn og unge uden kendte psykiske udfordringer er søvnforstyrrelser almindelige. 

Søvn har stor betydning for børn og unges sundhed, udvikling og trivsel. Utilstrækkelig søvn kan blandt andet medføre irritabilitet, påvirke humøret og koncentrationsevnen, give adfærdsproblemer, og føre til dårligere præstationer i skolen og under uddannelse.

”I de senere år er der sket en markant stigning i brugen af melatonin blandt børn og unge. Både blandt børn og unge, der har en sygdom, der kan medføre søvnforstyrrelser, og blandt børn og unge, der ikke har en sygdom, der kan forklare brugen af melatonin”, fortæller formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nationale kliniske anbefalinger for melatonin ved søvnforstyrrelser hos børn og unge, Simon Tarp.

De nye nationale anbefalinger handler derfor både om børn og unge, hvor der ikke er en kendt årsag til søvnforstyrrelserne og børn og unge, hvor søvnforstyrrelsen ses i sammenhæng med anden sygdom. Undtaget er børn og unge med ADHD og autisme, hvor Sundhedsstyrelsen tidligere har udarbejdet selvstændige anbefalinger.

Anbefalingerne i høringsversionen lægger op til, at melatonin kan overvejes ved længerevarende søvnforstyrrelser, hvor afprøvning af søvnhygiejniske tiltag ikke har haft tilstrækkelig effekt. Søvnhygiejniske tiltag omfatter en samlet indsats med rådgivning om adfærd, rutiner og forhold, der fremmer bedre søvn. Derudover bør andre ikke-farmakologiske behandlinger, som for eksempel kognitiv adfærdsterapi og tyngdedyner overvejes frem for melatonin.

Anbefalingerne udarbejdes sammen med en bredt sammensat arbejdsgruppe af landets faglige eksperter og følges af en referencegruppe, som understøtter den efterfølgende implementering i sundhedsvæsenet.

De nye anbefalinger er nu sendt i offentlig høring, og vi håber, at både faglige selskaber og driftsansvarlige vil indsende høringssvar. Vi forventer, at anbefalingerne er klar til publicering i løbet af efteråret 2022.

Anbefalingerne er i offentlig høring frem til mandag d. 15. august 2022.

Gå til høringsportalen her

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger om behandling med melatonin til børn og unge med ADHD og autismespektrumforstyrrelser kan ses her

Nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske anbefalinger i samarbejde med landets faglige eksperter. Retningslinjerne skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Anbefalingerne er primært rettet til sundhedsprofessionelle.


Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger kan ikke stå alene. De skal implementeres og understøttes af de vejledninger og metoder, sundhedspersoner bruger i deres daglige kliniske arbejde, fx retningslinjer, behandlingsvejledninger, lokale instrukser og elektroniske beslutningsstøttesystemer. Sundhedsstyrelsen har en forventning om, at den opgave bliver løftet af relevante organisationer, særligt hos regionerne og i kommunerne.