xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Lær mere om at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har siden efteråret 2021 inviteret ledere og medarbejdere på ældreområdet i alle landets kommuner til at deltage i gratis implementerings- og læringsforløb. Cirka halvdelen af kommunerne har tilmeldt sig forløbene. Sundhedsstyrelsen åbner nu for tilmelding til forløb i 2023 og 2024, så de resterende kommuner kan komme med.

02 MAJ 2022

Implementerings- og læringsforløbene skal styrke fagligheden om demens og personcentreret omsorg, skabe bedre trivsel for borgere med demens og forebygge udadreagerende adfærd. Samtidig har forløbene også fokus på medarbejdernes trivsel. Forløbene skal styrke arbejdet med at koble borgernes trivsel og tryghed og de ansattes arbejdsmiljø tættere sammen i hverdagen.

Den sammenhængende indsats skal bidrage til at reducere antallet af voldsomme episoder. Undersøgelser har tidligere vist, at tæt på halvdelen af social- og sundhedsansatte på landets plejecentre og i hjemmeplejen har været udsat for trusler om vold.

”Mennesker med demens har ofte svært ved at sætte ord på deres behov og oplevelser, og mange kan ikke fortælle deres omgivelser, hvordan de har det. I stedet bruger de deres adfærd til at udtrykke sig og til at vise eventuel mistrivsel. For at kunne hjælpe dem og forebygge voldsomme episoder, er det vigtigt, at alle involverede har en faglig forståelse for borgernes situation og hvorfor de reagerer, som de gør,” fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Louise Friis Rose. ”Vi har fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne, og vi er derfor rigtig glade for at kunne tilbyde alle kommuner et implementerings- og læringsforløb.”

Alle kommuner har mulighed for at deltage i forløbene. De første fem kommuner har allerede gennemført forløb i efteråret 2021, otte kommuner er i gang med forløbene lige nu, og 36 kommuner har tilmeldt sig forløb i et af de kommende halvår. Fra maj til september 2022 er tilmeldingen åben, så de sidste kommuner kan tilmelde sig de ledige forløb i 2023 og 2024.

Fem dages gratis undervisningsforløb

Forløbene sætter særligt fokus på nogle af de udfordringer, som har stor betydning for trivslen, plejen og omsorgen for mennesker med demens, og for medarbejderens trivsel og arbejdsvilkår. Der arbejdes for eksempel med personcentreret omsorg og metoder til at undersøge menneskelige psykologiske behov ud fra metoder som ”Blomsten” og ”Demensligningen”.

Forløbene varer fem dage og består af tre undervisningsmoduler og to workshops. De tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen’ fra december 2020. Deltagerne får en introduktion til redskaber og metoder, de kan bruge i deres arbejde. Samtidig lærer de at bruge metoderne i praksis. For eksempel får deltagerne erfaringer med at anvende metoden PDSA-cirklen, og de afprøver metoden i praksis mellem hver undervisningsgang.

Frem til udgangen af 2024 arrangeres forløb i alle tilmeldte kommuner. Hvert forløb har plads til 25 deltagere. Kommunerne kan have flere parallelle forløb samtidig, og hver kommune nedsætter en implementeringsgruppe, som skal sikre, at erfaringer og viden bliver delt og indført på tværs af kommunens ældreplejeenheder. 

Læs mere om forløbene

Tilmeldingen er åben

Tilmeldingen er åben for forløb i 2023 og 2024. Tilmeldingen sker på vegne af hele kommunen og koordineres mellem kommunale og private enheder.

Kommunerne kan tilmelde sig og tilkendegive, hvornår de ønsker at gennemføre forløbene på www.sst.dk/forløb

Deadline for tilmelding er den 1. september 2022.

Informationsmøder

Sundhedsstyrelsen afholder åbne, virtuelle informationsmøder sommeren 2022:

  • 31. maj kl. 15-16
  • 14. juni kl. 9-10
  • 17. august kl. 15-16

Her kan interesserede høre mere om forløbene, og det vil være muligt at stille spørgsmål.


Læs mere om undervisningsforløbene og find links til tilmelding og informationsmøder 


Download Sundhedsstyrelsens anbefalinger til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen