xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan kan vi styrke samarbejdet og kvaliteten i behandling af patienter med diabetes?

Patienter med diabetes vil typisk være i tæt kontakt med både deres praktiserende læge, kommunen og sygehuset. Tre projekter har afprøvet modeller, der kan styrke samarbejdet på tværs på baggrund af data om diabetespatienter i lokalområdet.

29 JUN 2022

Siden 2019 har tre forskellige projekter forsøgt at indhente erfaringer og viden om, hvordan man kan udvikle et samarbejde om personer med diabetes, baseret på data om den lokale diabetes population. De erfaringer og den viden er nu samlet i en rapport, som samtidig peger på, hvor der skal sættes ind for at styrke den tværgående diabetesbehandling fremover.

Diabetespatienter har typisk lange sygdomsforløb, hvor mange forskellige aktører er involveret. Den praktiserende læge fungerer ofte som tovholder, men for at kunne udfylde rollen optimalt har lægen brug for at vide, hvilke indsatser der er sat i gang i både kommunen og på sygehuset, og brug for at få adgang til data om sundhedstilstanden hos den enkelte patient fra kommuner og sygehuse.

”Diabetesindsatserne er ofte organiseret forskelligt i kommuner og på sygehuse, og med det nuværende digitale set-up, er der ikke en lige vej til at dele data på tværs af sektorer. Dét vanskeliggør samarbejdet og en god koordinering i diabetespatientens forløb”, fortæller chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Elsa Martha Eriksen, og fortsætter:

”De tre projekter er væsentligt forskellige, og det er derfor svært at uddrage konkrete løsningsforslag på tværs af projekterne. Men rapporten peger på fællestræk. For praktikere kan det give mening og gøre det mere anvendeligt, hvis man ser på data om diabetespatienter. Populationsdata kan således styrke og informere om den samlede behandlingsindsats og samarbejdet omkring den enkelte diabetespatient. Derudover giver rapporten en god læring i forhold til at opbygge udviklingsprojekter samt viden om de udfordringer og potentielle gevinster, der følger med, når man skal arbejde med patientdata på tværs af sektorer.”

Vidensopsamlingen er foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på vegne af Sundhedsstyrelsen. Erfaringerne fra projekterne vil med fordel kunne bruges til at tilrettelægge tilbud, der har fokus på kroniske sygdomme, da behovene hos målgruppen ofte vil være de samme.

Med den nationale diabeteshandlingsplan blev der afsat 10,5 millioner kroner til, at kommuner, regionerne og almen praksis kunne udvikle og afprøve modeller for et styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter med udgangspunkt i data om den lokale diabetespopulation. Heraf blev der afsat 1 mio. kr. til udvikling og evaluering.

Evaluering af udviklingen af samarbejdsmodeller på tværs af sektorer for mennesker med type 2-diabetes

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020

Puljen 'Styrket tværsektorielt samarbejde om diabetespatienter'