xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om brug af binyrebarkhormon til indlagte patienter med covid-19

Sundhedsstyrelsen vil løbende udgive en række nationale kliniske anbefalinger om brugen af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19. De første anbefalinger omhandler brugen af binyrebarkhormon (glukokortikoid) til behandling af indlagte patienter med alvorlig og kritisk covid-19.

13 JUN 2022

Da covid-19 spredte sig i 2019, var der meget begrænset viden om, hvilke lægemidler der kunne anvendes mod sygdommen. Derfor er Sundhedsstyrelsen gået i gang med at udarbejde en serie anbefalinger, for at sikre at brugen af lægemidler til at forebygge og behandle covid-19 tager udgangspunkt i den nyeste viden på området. Den første anbefaling handler om brug af binyrebarkhormon.

”De nye anbefalinger om binyrebarkhormon til covid-19 rummer både anbefalinger for og imod brug af lægemidlet, afhængig af graden af sygdom. Det er de første anbefalinger, som vi kommer med af en række prioriterede lægemiddelområder,” fortæller formand for Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, Simon Tarp. 

Serien af anbefalinger om brug af lægemidler ved forebyggelse og behandling af covid-19 vil udkomme løbende. Anbefalingerne udarbejdes sammen med en bredt sammensat arbejdsgruppe af landets faglige eksperter og følges af en referencegruppe som understøtter den efterfølgende implementering i sundhedsvæsenet. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes listen over prioriterede lægemiddelspørgsmål samt status for dem.  

Formålet med anbefalingerne er at forebygge infektion, forebygge sygdom efter smitte eller forebygge alvorlig sygdom med covid-19. Anbefalinger skal støtte de kliniske selskabers arbejde med behandlingsvejledninger med evidensbaseret anbefalinger af høj kvalitet. Anbefalingerne skal indarbejdes i de kilder, læger og andre sundhedspersoner bruger i deres kliniske hverdag, fx lokale instrukser på hospitalerne og Lægehåndbogen.

NKA: Brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af covid-19

Se fokuserede spørgsmål og status for anbefalinger til behandling af covid-19

Se medlemsliste for arbejdsgruppen og referencegruppen

Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer og anbefalinger på hjemmesiden