xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen genoptager arbejdet med organiseringen af børnekræft­behandling

Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2019 en arbejdsgruppe til at se på organiseringen af børnekræftbehandlingen i Danmark. Arbejdsgruppen har holdt pause siden oktober 2020 på grund af COVID-19 pandemien, men genoptager nu sit arbejde.

17 FEB 2021

Sundhedsstyrelsen har blandt andet på baggrund af  en drøftelse med regionerne revideret beskrivelsen af arbejdsgruppens opgaver (kommissorium) .

Kommissoriet for det fremtidige arbejde er ændret, så det bliver tydeligt, at fokus ikke er på centralisering. Derimod er fokus på, hvordan kvalitet og samarbejde i børnekræftbehandlingen kan styrkes indenfor den eksisterende organisering med fire centre for børnekræft i Danmark.

”Udviklingen inden for børnekræftbehandling går hurtigt, blandt andet udvikles der løbende nye metoder til diagnostik og ny medicin, som er tilpasset den enkelte patient. Vi har fokus på at sikre, at behandlingen af børn med kræft i Danmark fortsat er blandt de bedste i verden, når vi ser 10 – 15 år frem i tiden”, siger Sundhedsstyrelsen direktør Søren Brostrøm. 

Sundhedsstyrelsen stiler mod at afslutte arbejdsgruppens arbejde i løbet af april.

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende organisering af børneonkologien.