xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­styrelsen er i dialog med patientorganisationerne om visitation

Sundhedsstyrelsen har fået bekymrede henvendelser fra patient- og handicaporganisationer i forbindelse med justeringen af vaccinationskalenderen. De frygter, at de ændrede målgrupper, der sætter mere fokus på alder, sætter nogle patienter tilbage i vaccinationskøen. På et møde med organisationerne i denne uge blev den sundhedsfaglige begrundelse for justeringen drøftet.

26 MAR 2021

Da Sundhedsstyrelsen den 17. marts justerede vaccinationsplanen, blev nogle målgrupper slået sammen, mens kriterierne for andre målgrupper blev skærpet. Justeringen af vaccinationsplanen har medført usikkerhed om, hvordan det stiller personer i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19. 

”Vi havde et godt møde med patientorganisationerne, hvor vi fik talt om deres kritik og bekymring i forbindelse med justeringen af vaccinationsplanen. Sundhedsstyrelsens strategi er fortsat at sikre, at borgere med størst risiko for alvorlig sygdom med COVID-19 prioriteres. Jo mere vi lærer om COVID-19, jo tydeligere bliver det, at alder er den vigtigste faktor for, hvor syg man bliver af COVID-19. Risikoen for at blive alvorligt syg er til gengæld meget lille for personer under 50 år - også selvom de har en kronisk sygdom eller tilstand,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg.

Sammenlægningen af målgrupperne har medført, at nogle yngre borgere vil blive vaccineret senere end tidligere planlagt. 

Personer under 50 år vil fortsat have mulighed for at blive vaccineret inden resten af deres aldersgruppe, hvis de er en del af målgruppe 5. Det kan eksempelvis være personer med akut leukæmi, personer som for nylig har gennemgået en organtransplantation eller personer med svær overvægt med BMI over 35.

”Det har været tydeligt at se, at kriterierne for særligt målgruppe 5 er blevet tolket meget forskelligt, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Derfor skærpede vi i sidste uge kriterierne yderligere for målgruppe 5, og der er desuden blevet indført et yderligere led i visitationen for at sikre en mere ensartet visitation. På mødet med patientforeningerne aftalte vi desuden, at Sundhedsstyrelsen fremover skal følge visitationen af målgruppe 5 tæt på tværs af regionerne,” fortæller enhedschef Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen forventer at kunne udgive ugentlige opgørelser over, hvor mange borgere der er visiteret til gruppe 5 fra de enkelte regioner, ligesom en stikprøvekontrol skal hjælpe til at undersøge, om henvisningerne lever op til Sundhedsstyrelsens kriterier for målgruppen. 

Sundhedsstyrelsen vil fortsætte dialogen med patient- og handicaporganisationerne om deres eventuelle bekymringer og spørgsmål i forbindelse med vaccinationen mod COVID-19. 

Se oversigt over målgrupperne for vaccination mod COVID-19