xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nu kan små børn med luftvejssymptomer igen ses hos egen læge uden en COVID-19-test

Sundhedsvæsenet kommer lidt efter lidt tilbage til det normale. Nu kan de yngste børn fra 0 år til og med 6 år ses hos egen læge, hvis de har symptomer, som kan være COVID-19, og der ikke er nogen i den nærmeste familie, der er smittet. Det sker i forbindelse med, at de ’hosteklinikker’, som blev oprettet midlertidigt til at vurdere voksne og børn med symptomer på COVID-19, nu kan nedlægges. I stedet vil flere patienter komme tilbage til deres egen læge i almen praksis – mens andre fortsat vil kunne ses i det regionale sundhedsvæsen.

10 MAJ 2021

I Danmark står vi nu samlet set i en gunstig situation i forhold til at have kontrol med epidemien. Derfor ændres tilgangen til almen praksis fremover. Kontakten til sundhedsvæsenet har været forandret på grund af COVID-19-epidemien. Men nu kan forældre til børn til og med 6 år få en tid hos egen læge, hvis deres barn har symptomer, som kan være COVID-19, og forældrene vurderer, at barnet skal ses af en læge. Dette er dog kun en mulighed, hvis der ikke i øvrigt er smitte i hjemmet. De små børn er sjældent smittede med ny coronavirus (SARS-CoV-2). De smitter desuden i mindre grad videre, og når de smittes, sker det meget sjældent uden for egen familie.

”Det er glædeligt, at epidemien er så meget under kontrol, at vi kan gøre kontakten til almen praksis mere normal. Gennem det sidste halve år har mange patienter, både børn og voksne, med symptomer været henvist til de regionale vurderingsklinkker i stedet for at gå til deres egen læge. Det bliver ændret nu. Det betyder, at børn under 6 år, der har symptomer fra luftvejene, igen kan ses i almen praksis, uden at de skal ud og have en coronatest inden,” siger vicedirektør Helene Probst

Almen praksis modtager allerede i dag alle patienter uden symptomer på COVID-19, uden at de skal have en forudgående negativ test eller lignende. Sundhedsstyrelsens nye retningslinje giver nu også mulighed for, at:

  • Børn til og med 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan ses i almen praksis uden forudgående test, forudsat at der ikke er påvist COVID-19-smitte hos øvrige personer i barnets husstand.
  • Børn over 6 år og voksne med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, vil kunne vurderes efter henvisning til en PCR-test med et hurtigt svar. Analysen bliver prioriteret, så patienten kan modtage en sundhedsfaglig vurdering hos deres læge dagen efter, at de har fået et negativt svar.
  • Børn over 6 år og voksne med luftvejssymptomer feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan ses samme dag i almen praksis, hvis patienterne kan holdes adskilt fra de øvrige patienter. Det gøres fx ved at tilse dem i ydertiden, eller ved at de kan benytte en særlig indgang
  • Børn over 6 år med luftvejssymptomer, feber og andre symptomer, som kan være COVID-19, kan henvises til nærmeste fælles akutmodtagelse (FAM), hvis de har behov for at blive vurdereret samme dag, og som ikke kan håndteres i almen praksis.

Ændringerne sker på baggrund af nedlæggelse af de regionale vurderingsklinikker (i dag tale ’ hosteklinikker’), som blev oprettet midlertidigt i efteråret til at håndtere patienter med symptomer fra luftvejene uden for almen praksis. Nedlæggelsen af de regionale vurderingsklinikker betyder samtidig, at hospitalerne får frigivet tiltrængte ressourcer, blandt andre læger og sygeplejersker, til at behandle andre patienter.

Retningslinje for håndtering af COVID-19 i Sundhedsvæsenet

Informationsmateriale til håndtering af patienter med luftvejssymptomer i almen praksis