xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mennesker med demens skal have mindre antipsykotisk medicin

Kommuner, regioner, almen praksis, private og selvejende leverandører har nu mulighed for at søge midler til at styrke arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens.

10 SEP 2021

Mennesker, der lever med en demenssygdom, kan have svært ved at udtrykke sig med ord, og de viser derfor ofte deres trivsel og mistrivsel igennem deres adfærd. I takt med at demenssygdommen udvikler sig, kan mistrivsel komme til udtryk ved, at personen råber, truer eller optræder grænseoverskridende over for andre. Mistrivsel kan også komme til udtryk ved, at personen er indadvendt, selvdestruktiv eller urolig. 

I de sammenhænge kan behandling med antipsykotisk medicin blive brugt som en løsning. Men antipsykotisk medicin medfører flere bivirkninger og kan føre til øget dødelighed. Derfor er et af målene i Den Nationale Demenshandleplan at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin. 

”Arbejdet med at øge livskvaliteten hos mennesker med demens er en af vores vigtigste opgaver. Vi håber, at puljen skaber positive forandringer ved at se på det enkelte menneskes behov og trivsel, og at der skabes mulighed for handlinger, der kan være med til at øge trivslen for mennesker med demens,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Enhed for Ældre og Demens.

At ændre på medicinforbruget er en kompleks opgave. Derfor kan man nu søge om penge til projekter, som afprøver metoder og tiltag, der kan være et alternativ til at bruge antipsykotisk medicin. Det kan eksempelvis være til et uddannelsesforløb i socialpædagogiske metoder om personcentreret omsorg, eller tiltag for at styrke samarbejdet mellem kommune og praktiserende læge i forbindelse med nedrapning af antipsykotisk medicin.

Målgruppen for puljen er frontpersonalet, som beskæftiger sig med pleje og omsorg af personer med demens. Det kan også være eksempelvis læger, sygeplejersker eller terapeuter, som indgår i behandlingen. Puljen kan søges af kommuner, regioner, almen praksis, private leverandører og selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre eller plejehjem. 

Ansøgningsfristen er 5. november 2021 kl. 12.

Læs mere:

Pulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin