xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kontakt til almen praksis er igen som det plejer - men husk mundbind

Patienter med luftvejssymptomer kan ses som vanligt i almen praksis. Dog skal alle patienter fortsat anvende mundbind i venteværelset og der skal fortsat være fokus på at forebygge smittespredning, herunder at lade sig teste for COVID-19, hvis man har mistanke om smitte. Vejledning til almen praksis om håndtering af patienter med luftvejssymptomer er opdateret og skal nu implementeres landet over.

29 SEP 2021

I efteråret og vinteren forventer Sundhedsstyrelsen, at flere patienter ringer til deres egen læge på grund af symptomer som feber og luftvejssymptomer. Symptomerne kan stamme fra COVID-19, men de kan også stamme fra andre luftvejsinfektioner, som influenza eller RS-virus. Der bliver også typisk indlagt flere patienter med svære og behandlingskrævende luftvejsinfektioner på sygehusene i vinterperioden. 

For at normalisere adgang til almen praksis mest muligt har Sundhedsstyrelsen opdateret vejledningen til almen praksis om håndtering af patienter med luftvejssymptomer da det oftest er i almen praksis patienterne henvender sig først, når de bliver syge med luftvejssymptomer. Opdateringen betyder, at patienterne i vidt muligt omfang igen kan blive set hos egen læge samtidig med, at der er fokus på at forebygges smitte i venteværelset

”Når de praktiserende læger modtager patienter med luftvejssymptomer, er det samtidig vigtigt at forebygge smitte i venteværelset. Derfor skal alle patienter stadig bruge mundbind i venteværelset, og patienter med luftvejssymptomer skal desuden så vidt muligt holdes adskilt fra andre patienter”, siger Bolette Søborg.

Retningslinjen om håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet er også opdateret. I opdateringen er der fokus på en normalisering af sundhedsvæsenet, da den høje vaccinationstilslutning i befolkningen gør, at sundhedsvæsenet kan komme tilbage til en mere normal hverdag, selv om der fortsat skal være opmærksomhed på COVID-19 og at forebygge smittespredning.

Personer i øget risiko kan også i højere grad vende tilbage til deres normale hverdag og arbejdsliv. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke længere en generel omplacering af personer i øget risiko, herunder gravide i sundheds-, social- og ældresektoren samt i dagtilbud med 0-6 årige børn. Det kan der læses mere om i en opdateret pjece Gode råd til dig der er i øget risiko. 

DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) og PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har rådgivet Sundhedsstyrelsen om opdateringen af vejledningen til almen praksis.

Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Håndtering af patienter med luftvejssymptomer i almen praksis

Sundhedsstyrelsens gode råd: Gode råd til dig, der er i øget risiko

Plakat til venteværelset – Her bruger vi mundbind