xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kom til webinar om ensomhed og mistrivsel hos ældre

Sundhedsstyrelsen inviterer til webinar om forebyggende indsatser imod ensomhed. Webinaret afholdes d. 26. oktober og tager afsæt i erfaringer og læring fra en række indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre.

24 SEP 2021

Der er i dag over 55.000 ældre over 65 år, som føler sig ensomme i hverdagen. Antallet er stigende og et område med stort fokus, da ensomhed kan føre til både fysisk og psykisk mistrivsel. Ensomhed er tæt knyttet til en række risikofaktorer som for eksempel forhøjet blodtryk og kolesteroltal, hjerte-kar-sygdom, søvnforstyrrelse og depression.

Det kan du høre om på webinaret

Webinaret vil indeholde indlæg fra social- og ældreminister Astrid Krag, ligesom tværgående erfaringer og læring fra puljen ’Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre’ vil blive præsenteret gennem dialoger med projektledere, forebyggende medarbejdere og frivillige fra de 30 projekter i puljen. Der vil også være fokus på samarbejde på tværs af kommune og civilsamfundet, og hvordan man med større grad af inddragelse af de ældre kan skabe attraktive aktiviteter og fællesskaber.

”Ensomhed er et stigende problem i vores samfund, hvor særligt ældre enlige mænd i højere grad end kvinder føler sig ensomme. Vi ser blandt andet, at mænd i mindre grad end kvinder deltager i foreningslivet. Ensomhed har stor bevågenhed ude blandt kommuner, private aktører og i civilsamfundet, og vi er glade for at kunne invitere til et webinar, hvor gode erfaringer fra forskellige forebyggende indsatser imod ensomhed og mistrivsel deles og diskuteres,” fortæller sektionsleder i Enhed for Ældre og Demens, Helle Stentoft Dalum.

Formålet med webinaret er, at medarbejdere i kommuner, organisationer eller foreninger, som arbejder med eller interesserer sig for ensomhed og mistrivsel blandt ældre kan deltage og lære fra de forskellige projekters om arbejde med ældre, som oplever ensomhed.

Sundhedsstyrelsen offentliggør samtidig med webinaret en erfaringsopsamling på puljen ’Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre’ og en række film om udvalgte projekter fra puljen.

Sundhedsstyrelsen inviterer alle interesserede til at deltage i webinaret.

Dato og tidspunkt: d. 26 oktober 2021, klokken 10.00-11.30.

Se program og tilmeld dig webinaret