xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Få besøg af værdighedsrejseholdet i 2022

Videnscenter for værdig ældrepleje kan nu tilbyde kommuner og private leverandører på ældreområdet besøg af rejseholdet. Har kan I få hjælp til at gennemføre et læringsforløb, som kan styrke værdigheden for de borgere, der er afhængige af hjælp.

01 JUN 2021

Vil I skabe trivsel og livsglæde blandt borgerne gennem konkrete redskaber, der gør jer klogere på borgerens livskvalitet, selvbestemmelse og værdighed? Så har I som kommune eller privat leverandør på ældreområdet mulighed for at få besøg af Værdighedsrejseholdet i 2022.

”Vi er glade for, at vi igen kan komme ud til kommuner og private leverandører og arbejde med dem om at styrke værdigheden hos ældre. Vores praksisnære læringsforløb med rejseholdet er efterspurgte. Derfor ser vi frem til, at vi igen kan støtte det store arbejde, som engagerede medarbejdere hver dag udfører for at forbedre trivslen og livsglæden hos ældre borgere,” fortæller Marekka Staal Jensen, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Rejseholdet afholder læringsforløb, der tager udgangspunkt i den eksisterende viden om selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed, som medarbejderne kender fra deres arbejde. Gennem praksisnær og handlingsorienteret læring opnå medarbejderne kompetencer til at styrke det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen. I læringsforløbet er der fokus på, at skabe forandringer og at i nemt kan overføre viden og de tillærte metoder og redskaber til hverdagen, så de skaber værdi for borgerne og jer.

”Læringsforløbene har fokus på mødet mellem medarbejderne, borgerne og deres pårørende. Vi håber, at de nye forløb kan være med til, at skabe endnu mere faglig refleksion over det daglige arbejde, som vil hjælpe til et bedre samarbejde mellem medarbejdere, borgere og deres pårørende på ældreområdet,” siger Marekka Staal Jensen.

Forløbene starter i januar 2022 og varer ca. 4-6 måneder. Puljen kan søges af kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre. Plejeenheder, der tidligere har haft besøg af værdighedsrejseholdet kan ikke få forløb igen. Men det er muligt for kommunen/ den private leverandør at søge med andre enheder. Men ansøgere, der lever op til kriterierne, og som ikke tidligere har modtaget et forløb, prioriteres først. Puljen dækker læringsforløbet, mens den enkelte enhed selv skal selv dække øvrige udgifterne.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen her