Engelsk

Yderligere syv hjemrejsende fra Hubei-provinsen er nu i Danmark

Natten til mandag kom yderligere syv personer til Danmark fra Hubei-provinsen. Alle har det godt, og er taget i to ugers hjemmekarantæne.

10 FEB 2020

Udrejsen fra den kinesiske Hubei-provins var arrangeret af det danske Udenrigsministerium. Det sidste stykke hjem foregik med det danske Luftvåbens Challenger-fly, der landede i Flyvestation Aalborg natten til mandag. Det blev en lang rejse fra Kina med flere mellemlandinger i Europa, hvor rejseruten også måtte ændres på grund af uvejret.

Alle havde det godt ved ankomsten. Ingen havde tegn på sygdom, så der var ikke behov for indlæggelse på sygehus.

”Vi vil være i daglig kontakt med alle hjemvendte, så vi sikrer at de er grundigt informeret om forholdsregler”, siger Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Både ved udrejsen fra Kina og undervejs er alle løbende blevet vurderet af sundhedsmyndigheder for tegn på coronasmitte, og det har været en betingelse for videre rejse, at man ikke var syg. På det sidste stykke af rejsen, blev de hjemrejsende ledsaget af en læge fra det danske forsvar, som også har foretaget en lægefaglig vurdering af hver enkelt person, før de landede i Danmark. I Lufthavnen blev de mødt af ambulancer, der sørgede for den videre transport i Danmark.

”Tak til Udenrigsministeriet, Forsvaret og de præhospitale beredskaber for et fremragende samarbejde omkring hjemtagningen”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Statens Serum Institut vil tilbyde alle de hjemtagne at blive undersøgt for coronavirus. Selve undersøgelsen foregår ved, at der tages en podning fra svælget med en vatpind. Prøverne undersøges på Statens Serum Institut.

 

Se Sundhedsstyrelsens information om coronavirus: sst.dk/coronavirus

Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af ny coronavirus

Om hjemmekarantæne

Tiden fra mulig smitte, og til man udvikler symptomer, kaldes ’inkubationstiden’. For smitte med ny coronavirus er denne tid mellem 2 og 12 dage. Hvis man derfor ikke har udviklet symptomer indenfor 2 uger fra risikokontakt, f.eks. datoen for udrejse fra Hubei-provinsen, så er man ikke smittet.

 

Ved hjemmekarantæne laver Styrelsen for Patientsikkerhed en aftale med den enkelte om at blive hjemme i 2 uger, og at man i den periode også undgår tæt kontakt med andre personer. Styrelsen vil sørge for at sundhedspersonale er i daglig kontakt med personer i hjemmekarantæne. Deler man husstand med andre i perioden, vil de være omfattet af de samme forholdsregler.

 

Personer, der er i hjemmekarantæne instrueres i at måle deres temperatur to gange dagligt, og hvis de får symptomer, som f.eks. feber, hoste m.v., så skal de straks selvisolere sig (f.eks. ved at lukke sig inde i et rum i huset) og ringe direkte til infektionsmedicinsk læge på enten Århus Universitetshospital, Skejby eller på Hvidovre Hospital, som så vurderer hvad der skal ske, f.eks. ved at sende ambulance, så patienten kan indlægges direkte fra eget hjem til isolationsstue på et af de to sygehuse.